6 ข้ อ การชาร์จแบตมือถือให้ถูกวิ ธี

รู้หรือไม่ว่าการชาร์จแบตมือถือสำคัญ เพราะหากเราชาร์จไม่ถูกวิ ธีจะทำให้เครื่องนั้นพังเร็ว วันนี้เราได้นำ 6 ข้ อห้ ามที่ไม่ควรทำ ในขณะที่เราชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือมาฝากกันค่ะ เชื่อได้เลยว่าหล า ยคนเคยทำ

และยังคงทำอยู่ หากไม่เลิกทำจะทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณ เ สื่ อ ม ลงอายุการใช้งานก็จะถดถอยลง ส่งผลเ สี ย ทั้งตัวโทรศัพท์และตัวเราเอง เราไปดู 6 ข้ อห้ ามกันเลยค่ะ ว่ามีอะไรบ้าง

1.เมื่อเราชาร์จแบตจนเสร็จแล้ว

ควรดึงสายชาร์จออ กจากปลั๊กไฟ อ ย่ าปล่อยทิ้งไว้อาจเกิ ดแรงดันสูงได้

2. อ ย่ าพย าย ามชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

เวลาชาร์จแบตโทรศัพท์มือถืออ ย่ าปล่อยให้ ช า ร์ จ เต็มจนถึง ร้อยหรือ ช า ร์ จ จนโทรศัพท์ของเรามีความร้อน มากควรให้ได้ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์แล้วดึงปลั๊กออ กก็เพียงพอแล้ว

3.สายชาร์จโทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญที่หล า ยคน มักมองข้ามและละเลย

เราไม่ควรใช้สายชาร์จที่ปะปนกันไปกับโทรศัพท์คนละรุ่น คนละยี่ห้อ เพราะความเหมาะสมของแต่ละรุ่น มีความแตกต่างกันออ กไป

4.หากโทรศัพท์ของเราใช้งานและเหลือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

ก็ควรชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือใหม่ได้แล้ว อ ย่ าปล่อยให้หมด จนเหลือ 0 เปอร์เซ็นต์จนเครื่องดับลงไปเอง เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ของเรา เ สื่ อ ม ไวมากยิ่งขึ้น

5.ไม่ควรชาร์จแบตโทรศัพท์ทิ้งไว้ข้ามคืน

หล า ยคน มักชาร์จโทรศัพท์ในตอนที่เราหลับกัน เพื่อที่พอตื่น มาในตอนเช้าจะก็สามารถดึงออ กได้เลย การทำแบ บนี้ นอ กจากจะทำให้แบตเตอรี่ของคุณ เ สื่ อ ม แล้วยังส่งผล ทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณร้อน มากอีกด้วยอาจส่งผลเสี ยต่อโทรศัพท์ของคุณได้

6.อ ย่ าพย าย ามปล่อยให้โทรศัพท์มือถือของคุณร้อนจนเกินไป

ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนที่เล่น โ ท ร ศั พ ท์ หรือตอนที่เราชาร์จแบต หากขณะ ช า ร์ จ แบตแล้วโทรศัพท์ของคุณร้อนให้ดึง ป ลั๊ ก ออ กแล้วรอให้โทรศัพท์ของคุณมีอุณหภูมิปกติก่อน แล้วค่อยนำกลับไปชาร์จอีกครั้ง

ที่มา  daidee