10 ผักสวนครัว ปลูกในกระถางดูแลง่าย เก็บทานได้ตลอ ด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ผักสวนครัวที่สามารถนำมาปลูกในกระถางไว้เก็บทานได้สดๆ ที่บ้าน กับบทความ 10 ผักสวนครัว ปลูกในกระถางดูแลง่าย เก็บทานได้ตลอ ด ไปดูกันว่าผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางได้มีผักชนิดใดบ้างที่เราชอบทาน

สำหรับใครที่ชอบทำอาหารทานเองที่บ้าน แน่นอนว่าการปลูกพืชผักสวนครัวติดบ้านไว้นั้นนอ กจากจะช่วยประหยัดเงินในการซื้ อผักแล้วก็ยังมั่นใจในเรื่องความสะอาดและการไม่มีสิ่งเจือปน มาที่ผักของเราอีกด้วย เคยไหมเวลาที่ซื้ อผักมาแล้วใช้ไม่หมด ก็คงต้องปล่อยให้เสี ยแล้วทิ้งไป

แต่หากเราปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านก็สามารถนำมาใช้แค่เท่าที่จำเป็นได้และสำหรับใครที่อยู่ต ามห้องพักหรือคอนโดมีปัญหาในเรื่องพื้นที่น้อยแต่ต้องการจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองไม่ต้องห่วงเพราะเราสามารถปลูกในกระถางก็ทำให้ผักเติบโตได้อย่ างดี และในวันนี้เราก็ได้นำวิธีในการปลูกผักสวนครัวในกระถางมาฝากกัน

1 ปลูกมะนาว

ให้นำเมล็ดมะนาวมาล้าง ต ากให้แห้งและแช่ในน้ำเย็นนาน 1 คืน จากนั้นห่อเมล็ดด้วยกระดาษทิชชูแล้วนำไปใส่กล่องที่มีฝาปิด คอยพรมน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ รอให้รากงอ กภายใน 2 – 3 วัน แล้วย้ ายมาปลูกในกระถางที่มีดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก รดน้ำให้ชุ่มและตั้งกระถางให้โดนแดดรำไร

2 ปลูกกะเพรา

หากคุณซื้ อ กะเพราะมาเพื่อทำกับข้าว แต่ใช้ไม่หมดและยังมีเหลืออยู่ ให้นำก้าน มาลิดใบออ กจนหมด และตัดฐานก้านออ กเพียงเล็กน้อย จากนั้นนำไปปักลงในกระถางที่มี ดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก รดน้ำเช้า เย็นให้ชุ่มและตั้งให้โดนแดด

3 ปลูกพริก

ให้นำเมล็ดพริกไปแช่น้ำไว้ 1 วัน ผึ่งให้แห้ง จากนั้นให้ผสมดินร่วน ทราย และ ปุ๋ ย ห มั ก เพื่อเทลงในกระถางเพาะกล้า จากนั้นหย่อนเมล็ดพริกที่ผึ่งแห้งแล้วลงไปในดิน ดูแลรดน้ำให้ต้นโตสูงประมาณ 6 นิ้ว แล้วเลือ กเอาต้นกล้าที่แข็งแรงที่สุดไปปลูกในกระถางที่มี ดินร่วนปนทรายและ ปุ๋ ย ห มั ก รดน้ำเช้าเย็น และตั้งให้โดนแดด

4 ปลูกผักชี

เริ่มจากนำดินปลูกมาต ากให้แห้ง แล้วเอาไปผสมกับ ปุ๋ ย คอ กที่เตรียมไว้ จากนั้นนำเมล็ดผักชีมาบดเบาๆ ให้แตกออ กเป็น 2 ส่วน แล้วแช่น้ำไว้ 3 ช ั่วโมง แล้วนำมาผึ่งลมอีกครั้ง จากนั้นนำเมล็ดไปคลุกกับทรายและขิ้เถ้า แล้วปลูกลงในกระถาง คลุมหน้าดินด้วยฟาง ต ามด้วยรดน้ำให้ชุ่มแต่อย่ าชุ่มเกินไป

5 ปลูกกวางตุ้ง

นำดินร่วมมาผสม ปุ๋ ย คอ กในกระถางปลูกก่อน จากนั้นนำเมล็ด กวางตุ้งที่สมบูรณ์ที่สุด มาหยอ ดลงในหลุมดินขนาด 1.5 เซนติเมตร กลบดินทับ และรดน้ำให้ชุ่ม และตั้งให้โดนแดด

6 ปลูกผักบุ้ง

เลือ กเมล็ดผักบุ้งที่สมบูรณ์ที่สุดมาปลูกลงในดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก แล้วรากจะงอ กออ กมาภายใน 2 – 3 วัน ให้ดูแลเรื่องความชื้นของดินเพราะผักบุ้งเป็นพืชที่ชอบความชื้น มาก ไม่ควรปล่อยให้ต้นข า ดน้ำ รอ 1 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาได้

7 ปลูกมะกรูด

ให้นำเมล็ดมะกรูดมาล้างน้ำแล้วต ากให้แห้ง แล้วนำไปปลูกในกระถางที่มี ดินร่วนปนทรายผสม ปุ๋ ย คอ ก เมื่อมีใบงอ กออ กมา 3 – 4 ใบ ให้ย้ ายมาปลูกในถุงเพาะ รอให้ต้นแข็งแรงแล้วค่อยย้ ายลงไปปลูกในกระถางที่มี ดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก รดน้ำแค่ตอนเช้าเท่านั้น และนำมาตั้งให้โดนแดดวันละ 8 ช ั่วโมง

8 ปลูกต้นหอม

ให้นำเปลือ กถั่วลิสงบดและผสมกับดินร่วน จากนั้นนำดินใส่ในกระถางปลูก แล้วนำต้นหอมมาตัดตั้งแต่รากขึ้นไปยังลำต้นประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว ให้เหลือท่อนเล็ก ๆ แล้วนำไปปักชำลงในกระถางที่เตรียมไว้ รดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น หลังจากใบงอ กแข็งแรงแล้ว ให้เปลี่ ยน มารดน้ำวันละ 1 ครั้ง

9 ปลูกมะระ

ให้นำเมล็ดพันธุ์ 1 – 2 เมล็ด มาปลูกลงในกระถางที่มี ดินร่วนผสม ปุ๋ ย คอ ก ดูแลรดน้ำวันละ 1 ครั้ง และเมื่อต้นเริ่มงอ กให้หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย

10 ปลูกแตงกวา

ให้นำดินร่วนปนทรายมาผสมกับ ปุ๋ ย ห มั กในอัตราส่วนเท่าๆกันในกระถางปลูก จากนั้นนำเมล็ดที่สมบูรณ์ลงไปปลูกในกระถางประมาณ 4 – 5 เมล็ด เมื่อต้นเริ่มโต 5 – 7 เซนติเมตร เลือ กต้นที่แข็งแรงเก็บไว้ แล้วถอนต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งไป หาไม้หลักมาปักให้ต้นเลื้อย รดน้ำที่โคนต้นให้ชุ่ม นำมาต ากแดดวันละ 6 ช ั่วโมง และใส่ปุ๋ ย บำรุงดิน

สำหรับใครที่ชอบทำอาหารทานเองที่บ้านแนะนำว่าให้ลองปลูกผืชผักสวนครัวเก็บไว้หากใครที่มีพื้นที่ก็สามารถเลือ กปลูกได้หล า ยชนิดนอ กจากจะสามารถเก็บไว้ทำอาหารได้แล้วหากได้ผลผลิตในปริมาณมากก็สามารถนำไปแบ่งเพื่อนบ้านหรือจะนำไปข ายสร้างรายได้เสริมก็ได้เช่นกัน

ที่มา kapook,postsod, sit – smiling