คนเรียนจบสูงไม่ใช่จะสำเร็จทุกคนเสมอไป

หล า ยคนอาจจะคิดว่าการที่เรียนจบสูงๆจะทำให้เรานั้นเก่ง ได้งานที่ดีๆทำ ได้ทำงานสบายมีเ งิ นเดือนที่สูงซึ่งมันก็อาจจะจริงในบางส่วน แต่สิ่งที่เรานั้นเห็นส่วนใหญ่คือ หล า ยคนจบออ กมายังเดินเตะฝุ่นอยู่เลย ทำให้เห็นว่าเรียนจบสูงมาแต่เอาตัวไม่รอ ด การศึกษานั้ น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หล า ย ๆ คนยังจำกัดคำว่า การศึกษา ไว้ในแค่ห้องเรียนตัดสินว่าคนนั้น มีการศึกษา หรือไม่มีความรู้จากวุฒิที่เรียนจบออ กมา และหล า ยๆคนนั้นก็เชื่อว่าการที่ได้เรียนจบสูงนั้น …

Read More

อย ากให้ลูกเชื่อฟัง เวลาที่ลูกดื้อ พ่อแม่ควรรับมือด้วย 8 วิ ธีนี้

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีการรับมือเมื่อลูกโ ม โ ห ต่อต้านไม่ยอมเชื่อฟัง กับบทความ อย ากให้ลูกเชื่อฟัง เวลาที่ลูกดื้อ พ่อแม่ควรรับมือด้วย 8 วิ ธีนี้ ไปดูกันว่าเราจะต้องสอนลูกอย่ างไร ให้ลูกยอมใจเย็นและเชื่อฟังเราในที่สุด ยิ่งลูกโตขึ้น การหวังลูกให้เป็นเด็กเชื่อฟัง ว่านอนสอนง่าย ยิ่งกล า ยเป็นเรื่องย าก เพราะลูกเริ่มมีความคิดและความต้องการเป็นของตัวเอง บางครั้งลูกสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่า หรือ บางครั้งลูกก็ไม่อย ากคุย ไม่อย …

Read More

จงใช้ชีวิตเหมือนดั่ง 6 ข้อนี้ หากวันนี้ต้องสู้เพียงลำพัง

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่กำลังสู้คนเดียวไปเรียนรู้การสร้างกำลังใจให้ตัวเองด้วยบทความ จงใช้ชีวิตเหมือนดั่ง 6 ข้อนี้ หากวันนี้ต้องสู้เพียงลำพัง ไปดูกันว่าการสู้ชีวิตคนเดียวต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตได้เดินไปอย่ างราบลื่นและมีความสุข ย ามเรายังเล็ก พึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่าได้รับการเลี้ยงดูย ามโตยังพึ่งพาพ่อแม่ เรียกว่าช าวเกาะ พึ่งพาตัวเองได้จึงชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ พึ่งพาตัวเองได้จึงยิ้มได้อย่ างภูมิใจ ท รั พ ย์สินไม่มาก รู้จักหาไม่มีบ้านไม่มีรถ รู้จักสร้างเหนื่อยแล้วท้อแล้ว รู้จักลืมทุ ก ข์แล้วร้องไห้แล้ว รู้จักปลอบตัวเองคนอื่นให้คุณได้ก็แค่ต้นกล้าลงมือปลูกเองจึงได้รับร่มเงาย …

Read More

เป็นผู้หญิงอ ย่ าหยุดทำ 10 สิ่งนี้ แก่ไปไม่เป็นภาระใคร

ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเป็นเพศที่ดูอ่อนแอ แต่ก็ใช่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงที่แกร่งไม่ได้ ฉนั้นอ ย่ าให้ตัวเองต้องเป็นภาระใคร อ ย่ าให้ใครมาว่าเราได้ว่าเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอ สร้างความเดือ ดร้อนให้กับเขาได้ ด้วยการอ ย่ าหยุดทำ 10 สิ่งนี้ 1. อ ย่ าหยุด ที่จะทำงาน แล้วมาเป็นแม่บ้าน ต ามคำขอร้อง ของสามี คุณอ ย่ าเชื่อสามีมากไป เ พ ร …

Read More

ข้ อคิดถึงลูก มีแม่ที่ขอแต่เ งิ น

อย ากให้ลูกๆได้อ่ า น เบื่อมาก ทำไมแม่ขอแต่เ งิ นเขียนไว้ดีมากๆขอให้ลูกได้อ่ า นเ ตื อ นสตินะ วันนี้เรามีบทความดีดี ที่คนเป็นลูกควรได้อ่ า นเป็นบทความที่เ ตื อ นสติให้เราคำนึงถึงหน้าที่ หนึ่งที่นอ กจากจะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็คือ การทำหน้าที่ลูกที่ดี ดังเรื่องที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ เบื่อมากมีแม่ที่ขอแต่เ งิ น มีชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเป็นเ ศ ร …

Read More

นิสัย 8 อย่ างนี้ของคนเก่งที่ไม่ถูกใครเอาเปรียบได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้นิสัยของคนเก่ง เอาตัวรอ ดเป็นในทุกสถานการณืและจะไม่ยอมให้คนอื่น มาเอาเปรียบได้ง่ายๆ กับบทความ นิสัย 8 อย่ างนี้ของคนเก่งที่ไม่ถูกใครเอาเปรียบได้ ไปดูกันว่าคนเก่งแบบนี้จะมีลักษณะนิสัยอย่ างไรบ้าง 1 คนที่รู้จักคิดให้รอบครอบ สำหรับเรื่องบางเรื่อง ยิ่งคิดให้เยอะได้มากเท่าไหร่ ก็ถือว่ายิ่งเป็นผลดีมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ การดำเนินชีวิต ซึ่งคนที่รู้จักคิดให้รอบครอบกว่า จึงมักได้เปรียบในการถูกหลอ กหรือถูกโ ก งได้น้อยกว่าพวกที่เอาแต่ฟังคำพูดของคนอื่น โดยปราศจากวิจารณญานในการใช้ความคิด 2 คนที่ไม่ใจอ่อนให้ใครง่ายๆ ว่ากันว่าคนใจอ่อน มักตกเป็นเหยื่อที่ถูกรังแกและโดนทำร้ า …

Read More

10 ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรถ ที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้

วันนี้เราอยากจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรสเพื่อรั ก ษ าผลประโยชน์ของตัวเราและลูกของเรากับบทความ 10 ประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรถ ที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้ ไปดูกันว่าการจดทะเบียนสมรถนั้นจะดีต่อตัวผู้หญิงมากเพียงใด การจะเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกต้องนั้นดูกันที่ทะเบียนสมรส มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาก่อน มาหลัง ต ามหลักกฎหมายจะยึดที่เอกสา รเท่านั้น รวมไปถึงการแต่งงานด้วย ต่อให้จัดงานแต่งอลังการใหญ่โตแค่ไหน หากไม่จดทะเบียนสมรสมันก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ในทางกฎหมาย หากเกิดเหตุต้องเลิกรากันขึ้น มาท รั พ ย์สินจะแบ่งกันไม่ได้ ชื่อใครก็เป็นของคนนั้นเลย จดทะเบียนสมรสดีอย่ างไร 1 ภรรย …

Read More

ข้ อคิดถึงลูกๆ เวลาของพ่อแม่ จะเหลืออีกกี่วัน

วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆมาฝากกับวันนเวลาที่เหลืออยู่ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเวลาของเราจะเหลือ กันอีกกี่วัน ที่สำคัญคือเวลาของพ่อแม่ที่อาจจะเหลือไม่มาก ฉนั้นเราจึงอย ากฝากข้ อคิดนี้เป็นการเ ตื อ นสติลูกๆไว้กับบทความ ข้ อคิดถึงลูกๆ เวลาของพ่อแม่ จะเหลืออีกกี่วัน คุณแม่ชร าคนหนึ่ง เดินเข้าไปหาหนังสือพิมพ์ในห้องของลูกชาย เผอิญลูกชายกลับบ้าน มาพอ ดี ลูกชายหัวเ สี ยมาจากการเจรจาการค้ า การเจรจาครั้งนี้ไม่ประสบผลสำเร็จ ลูกค้ าไม่ยอมสั่งออร์เดอร์ต ามเดิม จึงรู้สึกห …

Read More

ข้ อคิดถึงทุกคนที่มีวาสนา

วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆมาฝากถึงทุกคน ซึ่งเป็นบทความที่ให้ข้ อคิดกับการใช้ชีวิตของเราอ่ า นแล้วจะรู้สึกดีมากๆ เราจึงอย ากให้ทุกคนได้อ่ า นกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน ในชีวิตจริง นั้นไม่ได้เหมือนในละคร อ ย่ าหัวเราะเยาะคนอื่นในย ามที่เขาล้ม เพราะต่างคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องข้ามผ่าน ในความง่ายของเรา เขากลับมองเป็นเรื่องย ากในความย ากของเรา เขากลับมองเป็นเรื่องง่าย ไม่มีใครไม่เคยล้ม ก่อนจะปั้นจักรย านได้ คุณต้องล้มมาแล้วตั้งกี่ครั้ง ชีวิตจริงก็เช่นกัน …

Read More

13 ลักษณะของพ่อที่ดี ที่ลูกรัก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของพ่อที่ดี และเป็นแบบอย่ างที่ดีให้กับลูก กับบทความ 13 ลักษณะของพ่อที่ดี ที่ลูกรัก ไปดูกันว่าพ่อแบบไหนที่ลูกๆ ของเราจะรักมากที่สุด การที่มีคุณพ่อที่ดีและน่ารัก ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุด สำหรับคุณแม่ๆ และการที่คุณพ่อได้ทำอะไรหล า ยๆ อย่ างให้กับครอบครัว โดยเฉพาะลูก ทำเป็นแบบอย่ างที่ดี เด็กๆ ก็จะซึมซับสิ่งดีๆ เหล่านั้น จนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไปด้วย แถมยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคุณพ่อคุณแม่และลูกไว้เป็นอย่ างดีอีกด้วยค่ะ แบบอย่ …

Read More