เ ท ค นิ คการเป็นสาวมั่น สวยแพง มีเ ส น่ ห์ หนุ่มๆต้องวิ่งต าม

ความสวยเราสามารถทำได้ แต่เราควรจะทำให้ตัวเอง มีคุณค่าให้มาก นั้นคือสิ่งสำคัญ เพราะหากเราไม่เห็นคุณค่า ในตัวเองคนอื่นเขา ก็จะไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา สาวๆรู้มั้ยคะว่า ผู้ชายไม่ได้ชอบผู้หญิง ที่แค่สวยเท่านั้น เพราะคนที่จะมาเป็นคู่รัก ต้องเป็นคนที่มาพร้อม ความมั่นใจ และรู้จักรักตัวเองเป็นด้วย สาวโสดคนไหน ที่ยังสงสัยอยู่ว่า ทำไมตัวเอง ยังค้างเติ่ง บนคานลองมาปรับความคิดพัฒนามุมมอง และจิตใจให้เป็นสาวมั่น สวยแพง เ ส น่ ห์แรง จนหนุ่มๆต้องวิ่งต าม ด้วยฮาวทู 6 ข้ …

Read More

10 ผักสวนครัว ปลูกในกระถางดูแลง่าย เก็บทานได้ตลอ ด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ผักสวนครัวที่สามารถนำมาปลูกในกระถางไว้เก็บทานได้สดๆ ที่บ้าน กับบทความ 10 ผักสวนครัว ปลูกในกระถางดูแลง่าย เก็บทานได้ตลอ ด ไปดูกันว่าผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางได้มีผักชนิดใดบ้างที่เราชอบทาน สำหรับใครที่ชอบทำอาหารทานเองที่บ้าน แน่นอนว่าการปลูกพืชผักสวนครัวติดบ้านไว้นั้นนอ กจากจะช่วยประหยัดเงินในการซื้ อผักแล้วก็ยังมั่นใจในเรื่องความสะอาดและการไม่มีสิ่งเจือปน มาที่ผักของเราอีกด้วย เคยไหมเวลาที่ซื้ อผักมาแล้วใช้ไม่หมด ก็คงต้องปล่อยให้เสี ยแล้วทิ้งไป แต่หากเราปลูกผักไว้ทานเองที่บ้านก็สามารถนำมาใช้แค่เท่าที่จำเป็นได้และสำหรับใครที่อยู่ต ามห้องพักหรือคอนโดมีปัญหาในเรื่องพื้นที่น้อยแต่ต้องการจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้ทานเองไม่ต้องห่วงเพราะเราสามารถปลูกในกระถางก็ทำให้ผักเติบโตได้อย่ างดี และในวันนี้เราก็ได้นำวิธีในการปลูกผักสวนครัวในกระถางมาฝากกัน 1 ปลูกมะนาว ให้นำเมล็ดมะนาวมาล้าง ต ากให้แห้งและแช่ในน้ำเย็นนาน 1 …

Read More

นิสัยคนคิดบวกมองโลกในแง่ดี อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข

การมองโลกในแง่ดีนั้นก็ถือว่าเป็นทักษะชีวิตอ ย่ างหนึ่ง หล า ยคนคงเคยได้ยินว่า คนเราคิดแบบไหน ก็ย่อมเผชิญสิ่งต่างๆต ามที่เราคิด เหมือนกฎแรงดึงดูดนั่นเอง ความคิดและทัศนคติของคนเราเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่จะขับเคลื่อนชีวิตของบุคคลนั้นได้เลยนะครับ หรือ มองในอีกแง่คือเป็นสิ่งที่ชี้ชะต าชีวิต หรือเป็นเข็มทิศในชีวิตเราก็ว่าได้ เพราะการที่เราคิดดี พูดดี ทำดี ก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อชีวิตเรา ในทางกลับกันการคิดในแง่ร้ า ย หรือแง่ลบตลอ ดเวลา ชีวิตเราก็จะเต็มไปด้วยความหดหู่ เศร้าหมอง ความกังวล และเคร่งเครียดตลอ ดเวลาเช่นกัน แต่ก็คงเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะคิดแต่ในด้านบวกอ …

Read More

วิ ธีขอรับโอน มรดกที่ดินจากผู้ที่จากไปแล้ว

วันนี้เราอยากที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอรับโอน มรดกที่ดิน ในกรณีที่เรานั้นเป็นทายาทของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว กับบทความ วิ ธีขอรับโอน มรดกที่ดินจากผู้ที่จากไปแล้ว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้มรดกของครอบครัวต้องตกไปเป็นของคนอื่น โฉนดที่ดินถือเป็นท รั พ ย์สินที่สร้างรายได้ ได้อย่ า งมหาศาล สามารถหากำไรจากที่ดินได้เป็นกอบเป็นกำ ไม่ว่าจะเก็บไว้เพื่อเกร็งกำไร เพราะเวลาผ่ า นไปรา ค าที่ดิน มีแต่ขึ้นไม่มีลง หรือจะลงทุนทำสวนทำไร่ ก็จะเป็นอาชีพที่อยู่ไปได้จนสุดบั้นปล า ยชีวิต หรือจะสร้างอสังหาริมท รั …

Read More

เหตุผลที่เราควรวัดรังวัดที่ดิน ก่อนเสียประโยชน์ให้คนอื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เหตุผลที่ทำให้ต้องวัดรังวัดที่ดิน กับบทความ เหตุผลที่เราควรวัดรังวัดที่ดิน ก่อนเสียประโยชน์ให้คนอื่น ไปดูกันว่าการวัดรังวัดที่ดินนั้นจะมีประโยชน์ต่อเราอย่ างไรบ้าง เคยไหม ถือครองที่ดินอยู่ดีๆ ผ่านไปสักสิบปี ที่ดินของเราบางส่วนไปอยู่บนโฉนดคนอื่นหน้าต าเฉย นั่นเป็นเพราะ บางทีการมีที่ดินกว้างๆ แต่ไม่เคยวัดหรืออัพเดทข้อมูลกับกรมที่ดินเลย ทำให้เราเสียประโยชน์มากมายโดยที่เราไม่รู้ตัว ความสำคัญของการรังวัดที่ดิน สำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้ อ- ข า ย ที่ดินควรให้ความสำคัญกับการขอรังวัดที่ดิน เนื่องจากการรังวัดที่ดินจะเป็นการตรวจสอบได้ว่า ขนาดของที่ดินที่คุณต้องการซื้ อ- ข า ย …

Read More

15 คำสอนจากใจแม่ อย ากให้ลูกได้จดจำไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปทบทวนถึงคำสอนของแม่ที่ท่านได้ฝากไว้ให้เราได้นำไปปรับใช้ในชีวิต ซึ่งสามารถใช้สอนรุ่นต่อๆไปได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย 1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอ กเ สี ยจากความรู้และความดี จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอ ดไป 2. ทุกอ ย่ างมีสองด้านเสมอ ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้น มีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอ ย่ าทำต ามเด็ดข า …

Read More

หากรักใคร จงใช้ส ม อ งด้วย อ ย่ าใช้ใจอ ย่ างเดียว

การจะรักใครนั้นจงอ ย่ าใช้แค่หัวใจ แต่จงใช้ส ม อ งด้วย เ พ ร า ะเราต้องใช้ส ม อ งในการไตร่ตรองเกี่ยวกับความรักครั้งนี้ การใช้ใจนั้นอาจจะทำให้เราลุ่มหลงและใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เ พ ร า ะการจะรักใครสักคน ไม่ใช่แค่เรารู้สึกรักหรือชอบก็จะเพียงพอ เ พ ร า ะเราต้องใช้ส ม อ งในการตัดสินใจด้วย …

Read More

วิ ธีเช็คยอ ดเงินสะสมประกันสังคม ทำเองได้ง่ายนิดเดียว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเช็คเงินสะสมประกันสังคมที่เรานั้นจ่ายกันทุกๆ เดือน กับบทความ วิ ธีเช็คยอ ดเงินสะสมประกันสังคม ทำเองได้ง่ายนิดเดียว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราได้ทราบจำนวนเงินสะสมที่เราจ่ายไปทุกๆ เดือน เงินประกันสังคมที่เราต้องจ่ายไปทุกเดือนๆ ไม่ใช่แค่รองรับเพียงด้านสุขภาพ ยังสามารถนำมาใช้ในเวลาว่างงานได้อีกนะ ซึ่งการเช็คยอ ดเงินนั้นทำไม่ย ากเลย ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์ด้วย เพราะตอนนี้เราสามารถเช็คยอ ดผ่ า น ทางเว็บไซด์ได้เองแล้ว ลองมาดูกันค่ะ ง่ายนิดเดียว 1 ก่อนอื่นให้เราเข้าไปในเว็บไซด์ www.sso.go.th …

Read More

8 ขั้นตอนเปลี่ยนย างอะไหล่ด้วยตนเอง ผู้หญิงก็ทำได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนอะไหล่ด้วยตนเอง ทำเองได้ง่าย กับบทความ 8 ขั้นตอนเปลี่ยนย างอะไหล่ด้วยตนเอง ผู้หญิงก็ทำได้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถเปลี่ยนย างอะไหล่เบื้องต้นให้กับตัวเองได้ แม้ผู้ใช้รถหล า ยคนโดยเฉพาะคุณ ผญ. อาจจะบอ กว่าการเปลี่ยนล้ออะไหล่ดูเป็นเรื่องที่ลำบากและไม่คิดจะทำ แต่อย ากจะแนะนำวิธีการเปลี่ยน ย า ง รถ ว่าทำได้ไม่อย ากอย่ างที่คิด เผื่อฉุกเฉินและมีความจำเป็นที่จะต้องลงมือเองจริงๆ เช่น …

Read More

ข้ อคิดสอนใจ เรียนจบอะไรมาไม่สำคัญ ใช้ชีวิตให้เป็นก็พอ

การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่หล า ยๆคน ยังจำกัดคำว่าการศึกษา ไว้ในแค่ห้องเรียน ตัดสินว่าคนนั้น มีการศึกษา หรือไม่มีความรู้จากวุฒิที่เรียนจบออ กมา และหล า ยๆคนนั้นก็เชื่อว่า การที่ได้เรียนจบสูงนั้น ก็จะทำให้เรานั้น มีหน้าที่การงานที่ดี ดีต่ออนาคตแต่ในโลกความเป็นจริงแล้ว การที่เรานั้นเรียนสูง ก็ไม่ได้ห ม า ยความว่าคุณจะประสบความสำเร็จเสมอไป เ พ ร า ะฉะนั้นการเรียนสูงมากแค่ไหน มันก็ไม่ใช่ประเด็นการที่จะทำงาน ให้เป็นนี่แหละค่ะ คือประเด็นที่สำคัญ …

Read More