ลักษณะ 8 อ ย่ างบนใบหน้า ที่บ่งบอ กว่ามีวาสนาชีวิตที่ดี

แม้จะมีปัญหาในชีวิตก็จะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เสมอ มีชะต า ชีวิตที่ไม่ต้องเหนื่อยย ากมาก ก่อนอื่นก็ต้องดูจากองค์ประกอบเหล่านี้สัดส่วนบนใบหน้าว่าทั้งสามส่วนของใบหน้า จะต้องมีสัดส่วนที่เท่ากันทั้งสามช่วง ได้แก่ ช่วง หน้าผาก ช่วงกลางตั้งแต่ใต้คิ้วทั้งสองลงมาถึงปล า ยจมูก และส่วนสุดท้าย ตั้งแต่ใต้จมูกลงมาถึงปล า ยคาง สามส่วนนี้จะต้องมีสัดส่วนที่เท่ากัน ส่งผลให้ชะต า ชีวิต ไม่ต้องดิ้นรนเหนื่อยย ากมากในแต่ล่ะช่วงอายุ สัดส่วนของใบหน้าจึงเป็นจุดแรกที่เราจะต้องดู เพื่อหาชะต า โดยรวม 1. โหงวเฮ้ง คิ้ว …

Read More