7 ต้นไม้ฟอ กอากาศ ปลูกไว้ในห้องน้ำ ดูดก ลิ่ นได้

ก ลิ่ นในห้องน้ำเป็นปัญหาใหญ่สำหรับทุกบ้าน แม้ทำความสะอาดดีแล้ว ก ลิ่ นก็ยังไม่ห า ยไป และไม่แม้แต่จะจางลง ก ลิ่ นเ ห ม็ นเหล่านี้ ก็มักจะโชยออ กมาตลบอบอวลฟุ้งไปทั่วทั้งบ้าน ทำให้บรร ย า กาศภายในบ้านเ สี ย และไม่น่าอยู่ต ามไปด้วย หากใช้น้ำหอมปรับอากาศก็จะยิ่งทำให้ก ลิ่ นฉุนปะปนกันเข้าไปใหญ่ แต่รู้หรือไม่ว่าการปลูกต้นไม้บางชนิดช่วยได้ โดยเฉพาะต้นไม้ที่เด่นเรื่องการฟอ กอากาศ ช่วยดูดก ลิ่ นเ ห ม็ น ที่เราจะแนะนำกันวันนี้

7 ต้นไม้ดูดก ลิ่ นเ ห ม็ น

ต้นที่ 1 ต้นเ ศ ร ษ ฐีเรือนใน (นิยมปลูกกัน มาก)

ด้วยชื่อที่เป็น มงคลมาก จึงมีผู้คน มากมายนิยมปลูกเอาไว้ในบ้าน หนึ่งในนั้นก็คงไม่แพ้ในบริเวณห้องน้ำ เ พ ร า ะเป็นต้นไม้ที่ทนความชื้นได้ดี ชอบที่ร่มและไม่ได้ต้องการน้ำมาก แต่ก็ต้องนำไปวางข้างหน้าต่างเพื่อรับแสงแดดรำไรบ้าง สักสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง และด้วยความสวยงามของต้น จึงบเหมาะที่จะนำไปตกแต่งได้ทุกมุมในห้องน้ำ ประโยชน์ที่จะได้รับนอ กจากจะตกแต่งให้ความสวยงามแล้ว ต้นเ ศ ร ษ ฐีเรือนนอ ก ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออ กไซด์ และคายออ กซิเจนให้อากาศภายในห้องน้ำ และยังช่วยดูดก ลิ่ นเ ห ม็ นได้ดีมาก

ต้นที่ 2 ต้นลิ้น มังกร (เหมาะมากสำหรับห้องสไตล์ มินิมอล)

เหมาะมากสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำดูแลมาก เ พ ร า ะอยู่ทนไม่เฉาง่าย ไม่ต้องการแสงมาก และด้วยรูปร่างลักษณะของต้นที่ดูสวยงาม มีความโมเดิร์น จึงใช้ตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามอ ย่ า งมีสไตล์ คุณสมบัติเด่นจะเป็นเรื่องของการคายออ กซิเจนให้ในเวลากลางคืน หากใครที่มักใช้ห้องน้ำในเวลากลางคืน ต้นลิ้น มังกรนี้ถือว่าเหมาะมาก และนอ กจากจะช่วยฟอ กอากาศให้ภายในห้องน้ำสดชื่นแล้ว ยังนำไปไว้ในห้องนอนด้วยก็ได้ จะช่วยทำให้นอนหลับสนิทด้วยออ กซิเจนที่มากขึ้นในเวลากลางคืน

ต้นที่ 3 ต้นเดหลี

ดูง่ายๆจาก ด อ ก จะมีลักษณะคล้าย ด อ ก หน้าวัว แต่เป็นสีขาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ ด อ ก ไม้ชนิดนี้ และยังมีใบสีเขียวสดดูมันวาว จึงเหมาะแก่การตกแต่งเป็นอ ย่ า งมาก ที่สำคัญไม่ต้องการการดูแลมาก เ พ ร า ะสามารถเติบโตได้ดีในอากาศชื้น แม้อยู่ในที่ร่มแสงแดดส่องไม่ถึง จึงเหมาะมากแก่การนำไปวางตกแต่งไว้ในห้องน้ำ ประโยชน์ที่จะได้รับจากต้นเดหลีนั้น นอ กจากจะวางตกแต่งให้ดูสวยงามเพิ่มความสดชื่นแล้ว ยังช่วยฟอ กอากาศในห้องน้ำให้ดีขึ้น ดูดซับก ลิ่ นเ ห ม็ นในห้องน้ำได้อ ย่ า งดี จึงทำให้บรร ย า กาศภายในห้องน้ำ มีสภาพที่ดีไม่มีก ลิ่ นเ ห ม็ นกวนใจ

ต้นที่ 4 ต้นพลูด่าง (นิยมปลูกต่อ กัน มานาน)

ไม่ว่าจะบ้านไหนก็มักจะมีต้นพลูด่างปลูกประดับไว้ต ามที่ต่างๆของบ้าน ตั้งแต่บริเวณนอ กบ้าน จนไปถึงมุมต่างๆของห้อง ด้วยใบที่มีลวดล า ยสวยงาม ปลูกไม่ ย า ก เติบโตได้ทั้งในดินและน้ำ มีความทนทานสูง เติบโตได้ในทุกสภาพอากาศ แม้ในที่ที่ทีแสงแดดส่องถึงน้อย พลูด่างเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูด ส า ร พิ ษในอากาศ โดยเฉพาะ ส า ร ละล า ยไตรคลอโรเอธิลีน และเบนซิล หากได้ปลูกประดับไว้ในห้องน้ำ นอ กจากจะทำให้ห้องน้ำสดชื่นเต็มไปด้วยธรรมชาติ ยังช่วยฟอ กอากาศให้สดชื่นขึ้น และดูดซับก ลิ่ นเ ห ม็ นไปด้วยในตัว

ต้นที่ 5 ต้นไอวี่อังกฤษ (ต้นตุ๊กแก ฝ รั่ ง )

เป็นต้นไม้ที่ได้รับการยืนยันจากองกรณ์นาซ่าแล้วว่า เป็นต้นไม้ที่ช่วยฟอ กอากาศได้ดีที่สุด โดยลักษณะของต้นจะเป็นประเภทไม้เลื้อย เราจะปลูกในกระถางเล็กวางติดผนัง หรือจะปลูกแบบกระถางแขวนให้ย้อยลงมาก็ดูสวยงามไปอีกแบบ การดูแลก็ไม่ยุ่ง ย า ก เพียงรดน้ำในตอนที่เห็นว่าดินแห้ง วางในที่รับแสงแดดบ้างเป็นบางเวลา แค่นี้ต้นไอวี่ก็จะสามารถเติบโตได้เอง คุณสมบัติสำคัญอยู่ที่การฟอ กอากาศ โดยเฉพาะพวก ส า ร จากเคลือบเฟอร์นิเจอร์ หรือน้ำ ย า ทาเล็บ ซึ่งเป็น ส า ร ฟอร์มาลดีไฮด์ หากนำไปปลูกในห้องน้ำก็จะช่วยฟอ กอากาศ ดูดก ลิ่ นเ ห ม็ นต่างๆให้หมดไป

ต้นที่ 6 ต้นกวักมงคล (ต้นไม้มงคลความห ม า ยดี)

หากอ ย า กปลูกต้นกวักมงคล ให้ปลูกลงในกระถางที่มีขนาดพอ ดีกับพื้นที่ที่จะนำไปวางไว้ เ พ ร า ะต้นไม้ชนิดนี้ มักจะแตกแขนงกิ่งก้านไปต ามขนาดของกระถางที่ปลูก ส่วนการดูแลแทบไม่ต้องทำอะไรเลย เ พ ร า ะตัวของต้นสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ดี จึงไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บ่อย ต้นกวักมงคลนี้ มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการผลิตออ กซิเจนให้กับอากาศ นึงทำให้บรร ย า กาศในห้องนั้นๆสดชื่น หากปลูกไว้ในห้องน้ำ ก็จะทำให้ห้องน้ำสวยงามสบาย ต า ยิ่ ง ขึ้น อีกทั้งยังช่วยฟอ กให้อากาศภายในห้องน้ำดี ไม่ก ลิ่ นเ ห ม็ นหลงเหลือเลย

ต้นที่ 7 ต้นว่านหางจระเข้ (บ้านไหนสาวเยอะต้องปลูก)

ต้นไม้สรรพคุณมาก เป็นได้ทั้งทาง ย า เสริมความสวยงามให้กับสุขภาพร่างกาย ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอ กเลย ด้วยความปลูกง่าย เติบโตได้เอง และข ย า ยพันธุ์ไม่ ย า ก เราสามารถที่จะซื้อมาก่อนหนึ่งต้น และนำมาข ย า ยพันธุ์ต่อ เพื่อเอาไปตกแต่งไว้ในบ้านต ามมุมต่างๆ โดยเฉพาะในห้องน้ำ ด้วยคุณสมบัติในการกรองอากาศ และ ส า ร พิ ษ โดยเฉพาะฟอร์มาลดีไฮด์ ส า ร เบนซินที่มักแฝงตัวมากับผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้าน เมื่อเราทำความสะอาดห้องน้ำด้วยน้ำ ย า งล้างห้องน้ำ มักทิ้งก ลิ่ น ส า ร เคมีฉุนๆไว้ ต้นว่านหางจระเข้จะช่วยดูดเอาสิ่งเหล่านี้ให้หมดไป เหลือแค่อากาศบริสุทธิ์ และบรร ย า กาศที่ดีภายในห้องน้ำ

เราสามารถเลือ กต้นไม้ทั้ง 7 ชนิดนี้ไปปลูกได้ต ามความเหมาะสม และสามารถช่วยตกแต่งให้ห้องน้ำดูมีสไตล์มากขึ้น ก ลิ่ นเ ห ม็ นที่เคยมีก็จะหมดไป โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำหอมปรับอากาศแต่อ ย่ า งใด อากาศภายในห้องน้ำก็จะสดชื่น ไร้ก ลิ่ นเ ห ม็ นรบกวน และยังสามารถนำไปประดับในห้องต่างภายในบ้าน หรือต ามสถานที่ทำงาน เพื่อเพิ่มออ กซิเจน และฟอ กอากาศให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตอยู่อาศัย

ที่มา Feedsod krustory