7 ความคิดก็อาจจะทำให้ชีวิตร่ำร ว ย ทั้งเ งิ นและความสุขได้

บางกรณีการที่ตัวเลขในบัญชี หรือเ งิ นสดในมือ มีน้อยจนเข้าขั้นถังแตก มันก็มาจากพฤติก ร ร ม ของตัวคุณเอง ซึ่งก็คงโ ท ษใครไม่ได้ทั้งนั้น ฉะนั้น ฐานะทางการเ งิ นเราจะดีขึ้น ไม่มากก็น้อย แค่ปรับความคิด ปรับนิสัย บางอ ย่ างเท่านั้น เราจึงมี 7 ข้ อคิดดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณมีสถานะการเ งิ นที่ดีขึ้น

1. มีวินัยและแบบแผน

สร้างวินัยการใช้จ่าย และการเก็บเ งิ น วางแผนชีวิตกับเ งิ นก้อนโตที่ต้องใช้จ่ายเพื่อสร้างสินท รั พ ย์ หรือเตรียมพร้อมสำหรับการมีครอบครัวหรือมีเจ้าตัวน้อยของบ้าน วิ ธีการวางแผนการเ งิ นง่าย ๆ ใช้การคำนวณเลขพื้นฐานเท่านั้นก็สามารถช่วยให้เรารู้ว่า เราใช้เ งิ นแต่ละเดือนหมดไปกับอะไร และถ้าเราลดหรือเลิกสิ่งนั้น เราจะมีเ งิ นเก็บเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ต้องใช้เวลากี่ปีจะสามารถซื้ อสิ่งที่ต้องการได้

2. ความรู้ คือรู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักเก็บ และรู้จักทำให้งอ กเงย

หากรู้สิ่งเหล่านี้ ได้ครบก็จะทำให้เกิดความมั่งคั่ง และมั่นคงไปพร้อม ๆ กัน เ พ ร า ะรู้ทั้งวิ ธีการหาอ ย่ างถูกต้องใช้อ ย่ างพอ ดี มีเหลือเก็บ และยังทำให้เ งิ นงอ กเงยเองได้ด้วย

3. ชีวิตควรมีความ ชื่นชอบสิ่งใดสักอ ย่ าง หรือที่เรียกว่า Passion นั่นเอง

ถามตัวเองเรา มีความชื่นชอบในเรื่องใด ๆ หรือทำสิ่งใดได้ดี ให้มองและชื่นชมสิ่งนั้น ไม่แน่เราอาจจะสร้างอาชีพ ที่สองจากความชื่นชอบส่วนตัวของเราก็เป็นได้อ ย่ าง สตีฟ จ๊อบส์ ก็ถือเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จ มากจากการเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในตัวเองสูงมาก เมื่อเค้าหลงใหลหรือมี Passion คลั่งไคล้ในอะไรบางอ ย่ าง เขาก็ทุ่มเทสุด ๆ กับสิ่งนั้น จนเข้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่เขาเชื่อว่าจะต้องเจ๋งสุด ๆ ออ กมา

4. ลงทุนในตัวเอง ขย ายต่อมความรู้ เปิดกว้างทางความคิด

อ ย่ าคิดว่าเรื่องการเรียนเป็นเรื่องของเ ด็ ก เ พ ร า ะคนทุก เ พ ศ ทุกวัยต้องหมั่นเติมความรู้ ให้ตัวเองเสมอ ลงทุนให้กับความรู้คือ สิ่งที่ต้องทำเพื่อก้าวทันโลก และอาจทำให้เราสามารถ หาช่องทางที่สร้างร า ยได้มากกว่าแค่เ งิ นเดือนประจำ

5. มีวิสัยทัศน์

ถ้าเรา เป็นแค่ผู้ต าม เราจะไม่มีทางร ว ย แต่ถ้าเรามองการณ์ไกล และขยับตัวให้ไว เราอาจจะเป็นหัวขบวนของการนำเสนอนวัตก ร ร มหรือบริการแบบใหม่ ๆ ในธุรกิจที่เราถนัด เ พ ร า ะชีวิตนี้ไม่เคยมีใคร ดีพอหรือพอใจ ในสิ่งที่มีอยู่แน่นอน

6. อายุเป็นแค่ตัวเลข

ไม่มีคนเ ด็ กหรือแก่ เกินที่จะเก็บเ งิ น หรือลงทุน เ พ ร า ะฉะนั้นเริ่มศึกษา หรือเสริมความรู้เรื่อง ช่องทางการเก็บเ งิ นหรือลงทุนกับเ งิ นอ ย่ างฉลาด เพื่อให้ไม่เ สี ยโอกาสให้การสร้างร า ยได้ในช่องทางที่เราไม่เคยทำมาก่อน

7. ความเชื่อที่ว่าตัวเราคือความไม่แน่นอน

เรามีเวลาและกำลังกาย หาเ งิ นได้ในเวลาที่จำกัด เวลาของแต่ละคนก็ไม่แน่นอน บางคน มีเหตุต้องหยุด ทำงานตั้งแต่อายุยังน้อย หรือบางคนต้องใช้ชีวิต หลังเกษียณย าวนานกว่าที่คิดคนเราต้องใช้เ งิ นตลอ ดชีวิต และแทบจะตลอ ดเวลา เ พ ร า ะฉะนั้น การวางแผน เรื่องเ งิ นสำหรับย ามเกษียณคือเรื่องสำคัญ อ่ะ ๆ อ ย่ าง ที่พูดไปตอนต้น อายุแค่ตัวเลขเท่านั้นเราไม่จำเป็นต้องเกษียณเมื่อแก่

ถ้าเราวางแผน และให้เ งิ นทำงานเป็น เราสามารถเกษียณก่อนกำหนด ตั้งแต่อายุน้อย ๆ ได้ หรือแม้กระทั่งเราสามารถเลือ กได้ว่าชีวิตเราจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ ลองดู แค่ 7 ความคิดก็อาจจะทำให้ชีวิตร่ำร ว ย ทั้งเ งิ นและความสุขได้

ที่มา s a n o o k yindeeyindee