5 สิ่งไม่ควรทำเวลาที่ชาร์จแบต

โทรศัพท์มือถือได้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดห นึ่ งที่ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเรากัน มากขึ้น เวลาที่เราตื่นนอน มาตอนเช้านั้นสิ่งแรกที่มักจะหยิบจับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือที่เอาไว้เช็คสิ่งต่างๆได้อ ย่ างมากมาย เป็นทุกสิ่งทุกอ ย่ างเป็นศูนย์รวมอยู่ในมือถือเครื่องเดียว ทำให้การใช้ชีวิตของคนเรานั้นง่ายมากยิ่งขึ้น

แต่แน่นอนว่าเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวันในทุกๆวันนั้นแบตโทรศัพท์ก็ลดน้อยลง ก็จะต้องมีการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะทำให้มือถือของเรานั้นใช้งานได้อยู่ตลอ ด แต่สำหรับสิ่งที่จะมาบอ กให้กับเพื่อนๆทุกท่านกันว่า ห้ามทำในขณะที่ทำการชาร์จโทรศัพท์มือถือ เ พ ร า ะถ้าเกิดเป็น อั น ตร า ยกับตัวคุณ รวมถึงโทรศัพท์มือถือของคุณอ ย่ างแน่นอน

1 อย่ า ใช้งานขณะชาร์จแบต

หล า ยๆคนได้มองข้ามในจุดนี้ไป การที่เราชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือและเล่นไปด้วยนั้นจะทำให้โทรศัพท์เกิดเป็นความร้อนได้เร็วขึ้น ไม่ควรเล่นไปชาร์จไปหากเราเล่นในตอนที่ชาร์จกำลังไฟ จะทำให้แบตเตอรี่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้เครื่องมีความร้อนสะสม อาจจะเกิดเป็นไ ฟ รั่ วหรือเกิดเป็นไ ฟ ขึ้น มา

2 ที่ชาร์จไม่ได้มาตราฐาน

เวลาที่เราไปเดินต ามตลาดนัด หรือต ามห้างต่างๆนั้นเรามักจะเห็นที่ชาร์จแบตมีข า ยอยู่เต็มไปหมด มีร า ค าที่ถูกและมีหล า ยแบบให้ได้เลือ ก การที่เราเลือ กซื้ อที่ชาร์จแบตที่ไม่ได้มาตรฐาน มาใช้งานกับโทรศัพท์มือถือของเรานั้น จะทำให้โทรศัพท์มือถือเ สื่ อ มสภาพและจะทำให้แบตเ สื่ อ มเร็วด้วย และการใช้ที่ชาร์จแบตไม่ได้มาตรฐาน ก็จะเกิดเป็นไฟรั่วไฟช็ อ ต ขึ้น มาได้ ซึ่งเป็นอั น ต ร า ยมากๆกับตัวเรา รวมถึงโทรศัพท์มือถือของเราด้วยเช่นกัน

3 ชาร์จแบตขณะนอนหลับ

การชาร์จโทรศัพท์มือถือใกล้กับหัวเตียงนอน หรือบนที่นอนจะทำให้คลื่นไ ฟ ฟ้าเข้ามารบกวนสมองของเรา ซึ่งนั่นไม่ดีมากๆเลยกับตัวเรา หรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่ตัวเราเองนั้นควบ คุ มไม่ได้เกิดไ ฟ ช็ อ ตเกิดไฟไ ห ม้ ขึ้น มาเป็นสิ่งที่เราจะต้องระ วั งมากๆ

4 อุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

สายชาร์จไม่ค่อยที่จะทนกับการใช้งานสักเท่าไหร่ เมื่อได้ใช้ไปนานๆเข้าก็จะหัก ทำให้สายไฟด้านในโผล่ออ กมาให้ได้เห็น เราควรเปลี่ยนสายเส้นใหม่มาใช้ ไม่ควรที่จะฝืนใช้งานแบบนั้นต่อไป เ พ ร า ะอาจจะทำให้เกิดเป็นไฟ รั่ ว ขึ้น มา ซึ่งจะเป็น อั น ต ร า ย กับตัวเรารวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกัน

5 อย่ า ปล่อยให้แบตหมด

การใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเครื่องดับไปเองจนแบตหมดเครื่องดับ ผลที่ต ามมานั่นก็คือจะทำให้โทรศัพท์มือถือของเรานั้นประสิทธิภาพการใช้งานลดน้อยลง แบตเตอรี่เ สื่ อ มเร็วได้มากยิ่งขึ้น เวลาแบตมือถือเหลือสักประมาณ 30 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ก็ควรที่จะชาร์จแบตได้แล้ว ไม่ควรใช้งาน มือถือจนแบตหมดจนเครื่องดับไปเอง

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของคนเราอ ย่ างมาก แทบจะอยู่ติดตัวตลอ ดเลยก็ว่าได้ เ พ ร า ะเอาไว้ใช้งานและมี แอพ ต่างๆให้ความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหาร การซื้ อของ การพูดคุยติดต่องาน การส่งงานส่งเมล์ บางคนได้ใช้โทรศัพท์มือถือ กันทั้งวันเรา จำเป็นที่จะต้องรู้วิ ธีการใช้งานให้ถูกต้องด้วย เพื่อความปลอ ด ภั ยของตัวเรารวมถึงโทรศัพท์มือถือของเราด้วยเช่นกัน

ที่มา Feedsod postsod