4 ผักสวนครัว ปลูกไว้หลังบ้านเก็บทานได้ทุกวัน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้าน กับบทความ 4 ผักสวนครัว ปลูกไว้หลังบ้านเก็บทานได้ทุกวัน ไปดูกันว่ามีผักสวนครัวชนิดใดบ้างที่เหมาะแก่การปลูกทานเองมากกว่าต้องออ กไปจ่ายตลาดทุกวัน

1 พริก

ขั้นตอนในการปลูกพริก

– เตรียมเมล็ดพริก โดยการนำพันธุ์wริกที่ต้องการจะปลูกไปแช่ในน้ำอุ่น 1 วัน จากนั้นก็นำไปผึ่งแดดครึ่งวัน แล้วค่อยแกะเมล็ดwริกออ กมา

– ขั้นตอนต่อไปเป็นการเwาะกล้า ให้ผสมดินร่วนปนทรายเข้ากับปุ๋ยหมักสูตรโพเทสเซียมสูงกว่าไนโตรเจน แล้วนำลงกระถางสำหรับเพาะ

– ก่อนจะปลูก ให้ขุดหลุมดินในกระถางให้ลึกประมาณ ½ นิ้ว จากนั้นค่อยหย่อนเมล็ดพริกลงไป กลบดินแล้วรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน

– วางกระถางเwาะไว้ในที่ที่มีแดดส่องถึง และเมื่อต้นกล้าเริ่มงอ กสูง 6 นิ้วขึ้นไปและออ กใบให้เห็น ให้เลือ กต้uที่สมบูรณ์ไว้เพียง 1 ต้น ส่วนต้นที่อ่อuแอให้ถอuทิ้งไป จะได้ไม่แย่งอาหารกัน

– ทำการย้ายต้นกล้าwริกไปปลูกในกระถางใหญ่ที่มีดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยหมักแบบเดียวกับตอนเwาะกล้า

– รดน้ำให้ชุ่มวันละ 2 ครั้งทั้งเช้าและเย็น อย่ าให้มีน้ำขัง วางกระถางให้โดนแดด ใส่ปุ๋ยดือนละครั้ง จากนั้นก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิต

2 ผักสลัด

ขั้นตอนในการปลูกผักสลัด

– เตรียมดิน โดยการปรับพื้นที่ข้างบ้านหรือหลังบ้าน โดยส่วนใหญ่การปลูกผักสลัดสามารถปลูกได้หล า ยแบบ ในกระถางเพาะกล้า หรือถุงดิน หรือแปลงใหญ่เลยก็ได้

– โดยวิธีการเตรียมดินคือ นำดินร่วน มาผสมกับปุ๋ยคอ กและขุยมะพร้าว ที่ผสมกันในอัตรา 1:1 จากนั้นรดน้ำให้ชุ่มแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 7 วัน

– นำเมล็ดที่สมบูรณ์ซึ่งหาได้จากหล า ยช่องทางทั้งร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ หรือซื้ อต ามร้านออนไลน์ มาปลูกลงในกระถางธรรมดา หรือจะแยกปลูกในกระถางเพาะกล้าหรือถุงดินก่อนก็ได้

– ฝังเมล็ด 1 – 2 เมล็ด ลงในดินลึกประมาณ 4 นิ้ว กลบดินทับบาง ๆ รดน้ำพอให้ชุ่มแต่ระวังอย่ างให้แฉะจนเกินไป ตั้งในที่ร่มแสงแดดรำไร

– เมื่อต้นอ่อนงอ ก หรือประมาณ 4 วัน หากใช้วิธีเพาะต้นกล้าก็สามารถย้ายมาปลูกในกระถางใหญ่ได้เลย

– ตั้งกระถางในที่ที่มีแดดส่องถึง หมั่นรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นเช้า – เย็น และให้สารอาหารแก่พืชด้วยปุ๋ยละล า ยน้ำ

– สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากเพาะเมล็ด ภายใน 40 – 45 วัน

3 ปวยเล้ง

ขั้นตอนในการปลูกปวยเล้ง

– ก่อนอื่นให้นำเมล็ดปวยเล้งไปแช่ในน้ำเย็น 3 – 5 ชั่ วโมง ระวังอย่ า แ ช่ นานเกินไป เพราะจะทำให้เมล็ดเน่าได้

– เมื่อแช่เมล็ดเสร็จแล้ว ก็นำกล่องwลาสติกที่มีฝาปิด รองด้านในด้วยกระดาษทิชชู่สัก 3 ชั้น จากนั้นก็พรมน้ำให้ทั่วกระดาษทิชชู่ให้พอชุ่ม เมื่อพรมน้ำแล้วก็ให้เทน้ำออ ก เ พื่ อ ไม่ให้มีน้ำขังมากเกินไป

– จากนั้นนำ เ ม ล็ ด ปวยเล้งที่แช่น้ำมาแล้ว มาล้างน้ำให้สะอาด แล้วโรยเมล็ดลงไปในกล่องwลาสติกที่เตรียมไว้

– ปิด ฝ า กล่องให้สนิท แล้วนำไปแช่ในตู้เย็นช่องปกติ รอประมาณ 7 – 14 วัน จะเริ่มเห็นปล า ยปวยเล้งแตกออ ก รากโผล่จากเมล็ด

– นำเมล็ดที่มีรากงอ กออ กมานั้นไปเwาะลงวัสดุปลูกได้เลย รออีก 35 – 45 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

4 ผักชี

ขั้นตอนในการปลูกผักชี

– การเตรียมดินปลูกควรต ากดินประมาณ 7 วัน แสงแดดช่วยฆ่ าเชื้อโ ร ค เชื้อรา ( ตรงนี้สำคัญ ) แล้วย่อยดินให้แตกเป็นก้อนเล็กๆ ผสมปุ๋ยคอ กคลุกเค้าให้ทั่วถึง

– นำเมล็ดพันธุ์ผักชีมาบดให้แตกออ กเป็น 2 ซีก แล้วนำไปแช่ในน้ำ 2 – 3 ชั่ วโมง จากนั้นนำไปผึ่งลม และผสมกับทรายหรือขี้เถ้าเล็กน้อย ใช้ผ้าขาวบางแทนหากไม่มี ทราย หรือ ขี้เถ้า

– เมื่อเมล็ดเริ่มงอ ก ก็ให้ใส่กระถางปลูกที่เตรียมดินเอาไว้ แล้วคลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่ม

– รอเก็บเกี่ยวมารับประทานได้ ในอีก 30 ถึง 45 วัน เวลาจะถอนให้รดน้ำจนชุ่มก่อนเพราะจะทำให้ถอนง่าย

ทั้งช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า สะดวก เก็บเกี่ยวได้ทันที และยังมั่นใจว่าผักที่เราปลูกเองนั้นปลอ ดภั ยไร้ ส า ร เ ค มี อีกด้วย มีแต่ประโยชน์แบบนี้ ไม่ปลูกไม่ได้แล้ว

ที่มา fourfarm.com, poobpub