4 ข้อสังเหตุเพื่อนที่คบเราด้วยความจริงใจ และเพื่อนหวังเพียงผลประโยชน์

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของเพื่อนที่ควรคบหา และเพื่อนที่ไม่ควรคบหา กับบทความ 4 ข้อสังเหตุเพื่อนที่คบเราด้วยความจริงใจ และเพื่อนหวังเพียงผลประโยชน์ ไปดูกันว่าลักษณะของเพื่อนแท้ กับเพื่อนเทียมนั้นแตกต่างกันอย่ างไร

เราก็มีเพื่อน มากมาย แต่ว่านะ คำว่า’เพื่อน’นั้นเขาไม่ได้ดูกันที่ ‘ปริม า ณ’ เขา ดูที่คุณภาพไม่ใช่ว่าบอ กว่าแต่มี เพื่อนเยอะ พอมีปัญหามา พึ่งอะไรไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่า นิสัยแบบใดที่เป็นเพื่อนแท้ และแบบไหน ที่แค่แกล้ งทำ

การสังเกตเพื่อนแท้ 4 ประเภท

1 = เพื่อนที่รักคุณ เขาจะคอยอยู่ข้างเรา ทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่นินท าเรา

2 = เพื่อนร่วมทุ กข์ร่วมสุข มีน้ำใจและซื่อสัตย์กับเรา ไม่เผ ยความลั บเรา ให้ใครรู้

3 = เพื่อนที่คอยหวังดี ที่คอยเตือนเรา ไม่ให้เราทำผิ ด คอยแนะนำแต่สิ่งดีๆ

4 = เพื่อนที่คอยช่วย เวลาที่เราต้องการ ไม่เคยหายไป ในย ามที่เราไร้ที่พึ่ง

การสังเกตเพื่อนเที ย ม มี 4 ประเภท

1 = เพื่อนดีแต่พูด พูดเก่งอย่ างเดียว ไม่ได้จะช่วยเราจริงๆดีแต่พูดให้ความหวังไปวันๆ ไม่มีความจริงใจ คบก็

เพื่อหวังอะไรบางอย่ าง

2 = เพื่อนที่เป็นคนพ าล ชวนทำให้ชีวิตแ ย่ลงไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์คบต่อไป มันก็เสียเวลาเปล่า

เขาไม่เคยพาทำอะไรที่ดีๆ ต่อชีวิตเราเลย

3 = เพื่อนที่ชอบปอ ก ล อ ก เอาเปรียบคนอื่น เวลาเราต้องการความช่ วยเหลือ บอ กไม่ว่างตลอ ด

4 = เพื่อนที่ชอบประจ บ เห็นดีเห็นงามไปซะทุกเรื่อง ไม่เคยคิดอย ากจะแนะนำเราในสิ่งที่ดีรู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งนั้น ไม่ดี ก็ยังแนะนำเรา ลับหลังก็เอาไป นิ น ท าให้คนนั้นคนนี้ฟัง

การมีเพื่อนน้อย แต่ว่าจริงใจ แม้จะมีไม่มากก็ช่างปะไร เ พ ร า ะคำว่าเพื่อน ไม่ได้ดูจาก ‘ปริมาณ’คำว่าเพื่อนแท้ เขาจะอยู่กับคุณเสมอ ทุกที่คุณลำบากเขาจะคอยอยู่ข้างคุณ เสียสละมอบสิ่งดีๆ ให้คุณเสมอเ พ ร า ะเพื่อน มาก หรือน้อยนั้นไม่สำคัญ แต่มันาำคุณตรงที่ ‘เพื่อนแท้’ หรือ ‘เพื่อนปล อ ม’และเมื่อเจอเพื่อนที่ดีแบบนี้ ก็จงเก็บ

รักษ าไว้ให้ดี เมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณจะไม่ได้เหลือเพื่อนน้อยลง แต่คุณจะชัดเจนขึ้นว่า ใครที่เป็นเพื่อนคุณ จริงๆ หล าย คนเข้ามาเพื่อหาประโยชน์มีไม่กี่คนหรอ กที่คบเราอย่ างจริงใจ มีความสุขเมื่อเราประสบความ สำเร็จ เพื่อนแบบนี้ มีแต่ทำให้ชีวิตเจริญไปข้างหน้า

ที่มา e-yhangwa