3 วิ ธีใช้เ งิ นให้เป็นแบบผู้หญิงฟุ่มเฟือยแต่มีเก็บ

สำหรับหล า ยๆคนนั้นเวลา มีเ งิ นติดตัวแล้วอย ากใช้ตลอ ด และคิดว่าหล า ยคนคงเป็นคิดจะ ซื้ อ อะไรก็ ซื้ อ แบบง่ายดายโดยเฉพาะสาวๆ อ ย่ างเราๆ มาดูกันดีกว่าว่าในภาวะที่ค่าใช้จ่าย มากมายขนาดนี้สาวๆ อ ย่ างเราจะหาทางเก็บเ งิ นอ ย่ างไ รให้อยู่ได้อ ย่ างไรบ้าง

1.อ ย่ าพกแหล่งเ งิ นไว้กับตัวให้มาก

เช่น พวกบัตร ATM เอาไปเฉพาะบัตร ที่ผูกกับบัญชีสำหรับใช้จ่ายประจำวัน พอและเราก็อ ย่ าคิดว่าไม่สำคัญเพราะมีสาวๆ หล า ยคนที่ตบะแตก จากการพกบัตรสุดท้ายก็กดเพื่อเอาไป ซื้ อ ของ S a l e ฉะนั้นอ ย่ างที่บอ กคือ นอ กจาก ATM ของบัญชีสำหรับใช้จ่ายที่เหลือเก็บไว้ที่บ้านเลยเพราะ การมีเ งิ นเก็บนั้น จะเป็นใบเบิกทางสำคัญที่จะทำให้ชีวิต สามารถผ่าน วิ ก ฤ ติ ต่างๆไปได้

2.การแบ่งเ งิ นเดือนเป็นส่วนๆ เ สี ยก่อน

ในข้อนี้จะช่วยให้สามารถ จำกัดงบได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสาวๆ ที่ใช้เ งิ นเก่งเป็นชีวิตจิตใจเธอแบ่งเ งิ นเดือนที่เหลือ ภายหลังจากหักค่าภาษี แล้วออ กมาบางส่วนจากนั้นก็เอาส่วนที่แบ่งออ กมาแบ่งไปอีกเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วน โ อ น เข้าบัญชี 3 บัญชีต่อไปก็กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนว่า บัญชีนี้สำหรับใช้จ่ายอะไรอ ย่ างไรบ้าง

3.ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายเท่ากับที่จำกัดเอาไว้

เช่นเลือ กที่จะใช้วิ ธีกดเ งิ นออ กมา ให้ครบ 3,000 แต่ไม่ได้ใช้วิ ธีกดให้ได้ แบงค์พันออ กมา 3 ใบแบบธรรมดา แต่เธอ กดครั้งละ 400 เรื่อยๆ จนครบ 3,000 เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาใช้ จากนั้นก็บังคับตัวเองให้ใช้แค่วันละ 100 ขั้ น ต อ นนี้ อาจง่ายสำหรับผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง แต่จะย ากสำหรับคนที่จิตใจ

ไม่เข้มแข็งหลังจากที่นำเสนอ วิ ธีการเก็บเ งิ น อ ย่ างง่ายๆ เชื่อว่าสาวๆ หล า ยคนคงมีความคิดที่จะเก็บเ งิ นขึ้น มาบ้างแล้ว และขอให้ผู้ที่ตั้งใจ จะเก็บเ งิ นทุกๆ คนผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้และมีเ งิ นเก็บก้อนใหญ่ได้ในเร็ววันละกันนะ

ที่มา s a b a i l e y verrysmilejung