โสดก็มีความสุข อยู่คนเดียวได้สบายมาก

หล า ยคนกลัวการอยู่คนเดียว เพราะคิดว่ามันคือความโดดเดี่ยว แต่หากมองให้ดีแล้ว การได้อยู่คนเดียว คือโอกาสที่ดีที่สุด ที่เราจะได้พูดคุย ทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้น ให้ดีขึ้น ทุ กวันนี้ เราอยู่ในโลกแห่งข้ อมูลข่าวส า ร เราได้รับข้ อมูลมากมาย จนดูเหมือนว่าเราจะรู้ทุ กเรื่อง แต่มันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าเรารู้ทุ กเรื่อง ยกเว้นแต่เรื่องของตัวเอง จงใช้โอกาส จงหาโอกาส ที่ได้อยู่คนเดียว มาทำความรู้จักตัวเอง จริงอยู่ที่การอยู่คนเดียว อาจจะรู้สึกเหงาในบางครั้ง …

Read More

วิ ธีขั บรถลุยฝน น้ำท่วม ให้ปลอ ดภั ยเครื่องไม่พัง

ช่วงนี้เข้าหน้าฝนและตกหนัก ในหล า ยๆพื้นที่ก็จะได้รับผล กระ ทบ อยู่เป็นจำนวน มาก ทั้งในเรื่องของการเดินทางไปมา การสัญจรก็มีความลำ บ า กและบนเส้นทางถนนที่เราใช้ขั บรถในทุกๆวันนั้น เป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมในปริมาณที่มาก แต่ถ้าหากว่าเรามีการขั บรถแบบไม่รู้เ ท ค นิ คดีๆ ก็อาจจะทำให้รถยนต์ของคุณนั้น มีปัญหาต ามมาในภายหลัง อาจจะทำให้รถยนต์ดั บเครื่องยนต์ พั งได้ 5 เ …

Read More