1 ชั่ วโมงที่เกิดขึ้นหลังดื่ มน้ำอัดลม หล า ยคนไม่เคยรู้

น้ำอัดลมนับว่าเป็นเครื่องดื่ มที่หล า ยๆคนชอบดื่ มกัน ไม่ว่าจะตอนทานอาหาร หรือ ดื่ มตอนที่อากาศร้อนๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่น แต่เคยรู้ไหมว่าการดื่ มน้ำอัดลมบ่อยๆนั้นสามารถส่งผลก ร ะ ทบ ต่อร่างกายของคุณได้ วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้สิ่งที่เกิดจากการดื่ มน้ำอัดลม กับบทความ สิ่งที่เกิดขึ้น

หลังดื่ มน้ำอัดลม 1 ชั่ วโมง ไปดูกันว่าจะมีอะไรเกิดกับตัวคุณบ้างน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่ มยอ ดนิยมของใครหล า ย ๆ คน ยิ่งในอากาศร้อนๆแบบนี้เป็นนิยมกัน มาก หากได้น้ำอัดลมซักแก้งคงชื่นใจไม่น้อย แต่จะมีสักกี่คนที่ตระหนักรู็ถึง

ผลกระทบที่ ต า ม มาหลังจากการดื่ มน้ำอัดลมเข้าไป เรามาดูข้ อมูลกันดีกว่าว่า หลังจากดื่ มน้ำอัดลมเข้าไปแล้ว 1 ชม จะส่ งผลอะไรต่อเราบ้าง คุณ Niraj Naik เจ้าของบล็อ ก The Renegade Pharmacist ได้ทำการวิจัยและออ กมา เผยว่าปฏิกิริย าของร่างกายในช่วงระยะเวลาต่างๆ หลังจากที่ดื่ มน้ำอัดลมเข้าไปหนึ่งกระป๋องโดยเฉพาะน้ำอัดลมที่เป็นน้ำดำ

10 นาทีแรก

น้ำต าลจำนวน 14 ช้อนช า จะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกาย ปกติร่างกายไม่ควรได้รับเกินวันละ 6 ช้อนช า โดยความหวานที่มากเกินไปนี้ มีกรดฟอสฟอริกลดความหวาน และ ทำให้เราสามารถดื่ มต่อได้เรื่อยๆอ ย่ างอร่อย โดยที่ร่างกายไม่ทันรับรู้ได้เลยว่า เราทาน้ำต าลมากเข้าไปแค่ไหนแล้ว

20 นาทีต่อมา

ระดับน้ำต าลในร่างกายจะพุ่งสูงขึ้น ร่างกายจะรีบปล่อยอินซูลินออ กมา และ ตั บ จะตอบสนองด้วยการเปลี่ยนน้ำต า ล เป็นไขมัน

40 นาทีต่อมา

คาเฟอีนจะถูกดูดซึม ความดันจะสูงขึ้นส่งผลต่อคนที่มีปัญหาความดันสูงอยู่แล้ว และคาเฟอีนยังทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวมากกว่าปกติ ทำให้ไม่ง่วง

45 นาทีต่อมา

ส ม อ งจะสั่งการให้ร่างกายเร่งสร้างโดพามีน และ เซโรโทนิน ทำให้เรารู้สึกมีความสุข และ ผ่อนคล าย

ครบ 1 ชั่ วโมง

คาเฟอีนจะทำให้เราเริ่มรู้สึกอย าก ปั ส ส า ว ะ และ หลังจากกระบวนการทุกอ ย่ างเสร็จสิ้น ร่างกายจะเกิดอาการ Sugar Crash ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหลังจากที่กินน้ำต าลไปเป็นจำนวน มาก และ นั่นก็ทำให้เรารู้สึ ก อ ย าก

ดื่ มน้ำอัดลมอีก พอเราดื่ มเข้าไปก็วนลูปเดิมคุณ Niraj ยังบอ กต่ออีกว่า ในน้ำอัดลมไม่ใช่แค่มีน้ำ ต า ล ที่สูงมาก คาเฟอีนรวมอยู่ด้วย ถ้าดื่ มน้ำอัดลมเป็นประจำอ ย่ างต่อเนื่องอาจจะทำให้เกิดภาวะ โ ร ค อ้ ว น ถึงแม้การดื่ มน้ำอัดลม

เพียง 1 กระป๋อง อาจจะไม่ได้ส่ งผลต่อเรามาก แต่การดื่ มในปริมาณที่เกินกว่านั้นและดื่ มเป้นประจำจะทำให้ร่างกาย ได้รับน้ำต าลมากเกินความจำเป็น เราเองก็ควรจะเลือ กทานอ ย่ างพอเหมาะ เลือ กสู ต รที่มีน้ำต าลน้อย และ ควรออ กกำลัง เป็นป ร ะ จำเพื่อลดปริมาณน้ำต า ล ในร่างกาย

ที่มา Niraj Naik bitcoretech yakkinn999  sit-smiling