ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้เหมือนกัน

ใครหล า ย ๆ คนคงรู้สึกว่าการไม่มีใครในชีวิตเลย มันคงรู้สึกเหงา หว่าเว้ ห่อเหี่ยวจิตใจ อาจจะเป็นวันที่ต้องห่างจากครอบครัว ต้องเปลี่ยนสังคมการทำงาน วันที่เราต้องอยู่ห่างเพื่อนที่เราสนิทและไว้ใจ ในวันนั้นคงเป็นวันที่เราต้องมาสร้างความสุขด้วยตัวของเราในวันที่เราไม่มีใครเหล่านั้นอยู่ด้วย

1. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนต ารางชีวิต เพื่อให้ไปเข้ากับใคร และเราเองจะทำอะไรก็ทำ จะไปไหนก็ได้ แบบที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องเวลาด้วย และสำหรับครอบครัวหรือคนรัก ใช้เ งิ นของคุณที่มี ซื้ อของที่อย ากได้ ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องพวกนี้ด้วย

2. เมื่ออยู่คนเดียว คุณนั้นไม่ต้องไปเ สี ยเวลากับคนที่ไม่เห็นค่าของคุณอีกต่อไปแล้ว เ พ ร า ะโสด ก็ไม่ได้ห ม า ยความว่า ชีวิตของคุณตอนนี้จะไม่มีความสุขนะ มันจะไม่มีความห ม า ยเมื่อคุณมีคู่แล้ว แต่ไม่มีความสุข ถ้าอ ย่ างนั้นอยู่คนเดียวจะดีกว่า

3. เมื่ออยู่คนเดียวนั้น ก็หันหน้าเข้าหาทางธรรมได้เต็มที่ แบบที่ไม่ต้องมีห่วงอะไร ไม่ต้องมีใครเคียงข้าง ไม่ต้องเ สี ยใจที่ไม่มีคู่เหมือนคนอื่นเขา เ พ ร า ะคน มีคู่ อาจมีความทุ ก ข์มากกว่าคนโสดอ ย่ างเราก็ได้ เราจงให้หามุมมองดี ๆ แม้ในบางเรื่องนั้น จะมีเรื่องราวที่แย่ ๆ ปนอยู่ รักเป็นสิ่งสวยงาม แต่บางครั้งเรากลับลืมคิดไปว่า แท้จริงนั้นตัวเราเองที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุด สำหรับการใช้ชีวิต ที่จะสามารถผ่านทุกสิ่งไปได้ด้วยดี

4. รู้สึกถึงการนอนหลับ ให้เพียงพอได้ดีมากขึ้น เ พ ร า ะมันเป็นอะไรที่สำคัญ การมีสุขภาพที่ดีและความงามก็จะกลับมาหาเรามากขึ้น ฉะนั้น จงพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ใช่อ ดหลับอ ดนอนเพื่อเขา ทำเพื่อตัวเองได้แล้ว

5. อยู่คนเดียวนั้น คุณสามารถเติมเต็มความสุขได้จากเ งิ นที่ออมไว้ได้เต็มที่ด้วย และไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องแบ่งเ งิ นไว้แต่งงาน หรือไว้เลี้ยงลูก เมื่ออยู่คนเดียวจะไม่ต้องกังวลต่อไป

6. อยู่คนเดียวจะได้ไม่ต้องแกล้งชื่นชอบสิ่งที่ไม่ชอบ เพื่อให้คนอื่น มาชอบเรา เราไม่จำเป็นต้องทำเพื่อคนอื่น ไม่ต้องแกล้งเป็นคนอื่น เพื่อเอาใจคนรักคุณ อยู่คนเดียวจะทำอะไรก็ได้ ทำเพื่อตัวเอง ทำต ามใจตัวเองทำสิ่งที่คุณชอบจริง ๆ

ที่มา kapook999  meeruk