หาเ งิ นได้เท่าไหร่ ก็เก็บเ งิ นไม่อยู่ ถ้ายังมี 8 นิสัยนี้

ทำไม มนุษย์เ งิ นเดือนบางคน จึงมีเ งิ นเก็บบางคนก็ เก็บเ งิ นไม่ได้ ไม่มีเ งิ นเก็บ อะไรทำให้เขาแตกต่างกันความร ว ย ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีร า ยได้มาก หรือร า ยได้น้อยหากแต่ขึ้นอยู่กับพฤติก ร ร มการใช้เ งิ น และวิ ธีคิดต่างหาก ซึ่งคุณอาจจะมองเห็นตัวเลขในบัญชีที่ติดลบที่ไม่สามารถ ทำให้เป็นบวกได้ เป็นเวลานานนับปี ด้วยเหตุไม่ได้กันเ งิ นออมไว้ ด้วยเหตุนี้เรามาดูต้นเหตุหรือพฤติก ร ร มที่ทำให้เราไม่มีเ งิ นเก็บกันดีกว่าค่ะ

1.ไม่คิดจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย

การจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่าย จะทำให้ทราบฐานะการเ งิ น และสามารถบริหารจั ด ก า รเ งิ นได้ง่ายขึ้น การจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่ายจะทำให้คุณมองเห็นจุดที่ควรลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพื่อจะได้มีเ งิ นเก็บหากคุณขี้เกียจ จดหรือคิดว่าไม่สำคัญไม่ต้องจดก็ได้

จะทำให้คุณไม่สามารถควบคุมร า ยจ่ายได้เ พ ร า ะ ไม่ถูกการรับรู้ การจดบัญชีร า ยรับ-ร า ยจ่ายเป็นสิ่งที่ผู้มีเ งิ นเก็บใช้เป็นเครื่องมือช่วย ในการวางแผนการเ งิ น และเขามีเ งิ นเก็บต ามเป้าห ม า ยที่วางไว้ บางคนชอบจ่ายเ งิ นตลอ ดเห็นอะไรก็ซื้ อไม่เคยไตร่ตรองอ ย่ างนี้โอกาสที่จะเก็บเ งิ นก็ย ากเต็มที

2.ไม่เคยคิดถึงอนาคต ใช้เ งิ นไม่ยั้ง

เคยเห็นคนที่เ งิ นเดือนออ กแล้วไปฉลองที่ห้างไหม พวกเขาจะรีบพาครอบครัวไปซื้ อของ กินอาหาร ต ามห้าง โดยดีใจว่าเ งิ นเดือนออ กแล้วโดยใช้จ่ายไปหล า ยพันบาท ตั้งแต่วันแรกของเ งิ นเดือนออ ก พอหลังจากนั้นก็มากระเหม็ดกระแหม่ ให้ชนเดือนอีก ก่อนจะใช้จ่ายควรกันเ งิ นไว้ เป็นเ งิ นออมก่อน ถึงจะเรียกว่าปลอ ดภั ยจริง การวางแผนการเ งิ น ในทุกเรื่องจะช่วยให้คุณไม่ต้องมานั่งหน้าดำคร่ำเคร่งระหว่างเดือน

3.สร้างห นี้เพิ่มขึ้น

เมื่อคุณมีร า ยเท่าเดิมแต่ชอบสร้างห นี้ เพิ่มขึ้นทุกเดือน เป็นไปได้ว่าเดือนต่อไป คุณจะลำบาก ทางที่ดีคุณควรหยุดที่จะสร้างห นี้ไว้ก่อน และถ้าหยุดถาวรก็เป็นการดีมากเ พ ร า ะห นี้สินเป้าห ม า ยคือ ชำระให้หมดมิใช่ให้เพิ่มขึ้นทุกเดือนการมีห นี้สร้างความ เ ค รี ย ด บั่ น ท อ น พลังงานทั้งกายและใจ เ พ ร า ะทำเท่าไรก็ต้องเอาไป ใช้ห นี้เ สี ยดอ กเบี้ยอีก หากคุณต้องการมีเ งิ นเก็บต่อเดือนสิ่งที่ควรทำเป็นอ ย่ างยิ่ง คือผ่ อ นชำระห นี้ให้ตรงเวลา และไม่ควรสร้างห นี้เพิ่ม

4.เ งิ นเดือนสูงขึ้น ใช้จ่ายสูงขึ้นต าม

สำหรับมนุษย์เ งิ นเดือน นั้น มีการปรับเ งิ นขึ้นทุกปี แต่เมื่อมองเ งิ นในบัญชี กับติดลบทุกเดือน นั้นเป็นเ พ ร า ะอะไร หากยังไม่ปรับลดร า ยจ่ายลง ยังคงใช้จ่ายสูงต ามเ งิ นเดือน อ ย่ างไรก็ไม่มีเ งิ นเหลือ ต้องทำให้ร า ยจ่ายต่ำกว่าร า ยรับให้ได้ มีเ งิ นเก็บแน่นอน

5.มีรสนิยมการใช้ชีวิตที่หรูหรา

การที่คุณ ต้องควงแฟน ไปกินข้าวที่ห้างตลอ ดเวลา หรือใช้สินค้ า แ บ ร น ด์ เนมอ ย่ างเดียวเพื่ออวดร ว ย ทั้งที่ร า ยได้ไม่ได้สูงเท่าไรนัก จะทำให้คุณเกิดปัญหา ทางการเ งิ น เ พ ร า ะพฤติก ร ร มเช่นนี้จำเป็นต้องใช้เ งิ น มากทำให้คุณต้องไปหยิบยืมเ งิ นชาวบ้าน

ซึ่งพอถึงเวลาคุณไม่มีเ งิ นให้พวกเขา ก็เกิดนินทาทำให้คุณเ สี ยห า ย จากพฤติก ร ร ม ติดหรูนี่เอง ทางที่ดีละทิ้งนิสัยเดิม ๆ เ สี ยเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตให้พอเพียงแก่ฐานะของตน รับรองว่าอีกไม่นานคุณจะฟื้นตัวอ ย่ างแน่นอน

6.ใช้ก่อนออมทีหลัง

การที่คุณไม่เห็นความสำคัญของการออม แต่ขอใช้เ งิ นก่อนเพื่อความสุขเฉพาะหน้า ย่อมเป็นหนทางไปสู่ความไม่มี ตัวเลขเ งิ นในบัญชีที่ติดลบยังไม่สามารถทำให้คุณฉุกคิดได้ ว่าควรออมต่อเดือนเป็นเ งิ นเท่าไร แต่เมื่อได้เ งิ น มาขอใช้ก่อน อ ย่ างนี้เมื่อมีเหตุ ฉุ ก เ ฉิ น จะขอยืมเ งิ นใครก็ย ากเห็นทีจะโ ท ษใครไม่ได้นอ กจากตัวเอง

7.ชอบวิ่งต ามเทคโนโลยี

ต้องยอมรับว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่างดึงดูดให้ผู้คนละทิ้งของเดิม จ่ายเ งิ นซื้ อของใหม่เพื่อให้ขึ้นชื่อว่ามีสิ่งของที่ล้ำหน้ากว่าใคร ซึ่งเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลอ ดเวลา เช่น สมาร์ทโฟน มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ถ้าหากคุณมัววิ่งต ามเทคโนโลยีและเปลี่ยนใหม่บ่อย ๆ

จะทำให้คุณเป็นห นี้ และไม่มีเ งิ นเหลือเก็บเลย เ พ ร า ะคุณคิดแต่จะเก็บเ งิ นไปซึ้อเทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นต้นเหตุ ให้คุณเก็บเ งิ นไม่ได้สักที ในเรื่องของแฟชั่นใหม่ ๆ ก็เหมือนกันหากต้องซื้ อทุกครั้งโดยยั้งใจไม่ได้ สิ่งที่ควรทำคือคุณต้องแก้ไขวิ ธีคิดด่วน มากเลย ก่อนจะสายเกินไป

8.รอโชควาสนา

บางคนหวังร ว ยทางลัด ไม่หาร า ยได้ เพิ่มกับหวังโชคถูก ห ว ย ฟลุ๊คได้เ งิ นล้าน ซึ่งโอกาสถูกนั้น มีน้อย หากคุณใช้เ งิ นไปกับเรื่องพวกนี้ เมื่อลองรวมเ งิ นดูเพื่อ ที่จะมีโชคใหญ่สักครั้งก็หมดเ งิ นไปมากมายซึ่งสิ่งที่คุณหวังร ว ยทางลัดอาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเลย

ทางที่ดีมองหาอาชีพเสริมเพิ่มร า ยได้ดีกว่า ถ้าไม่ฟุ่มเฟือยก็จะมีเ งิ นเก็บอ ย่ างแน่นอน การเก็บเ งิ นให้ได้หรือเ งิ นออมนั้น คุณจะต้องมีเป้าห ม า ยก่อน ว่าต้องการออมเ งิ นเดือนเท่าไร พอถึงเวลาเ งิ นออ กก็รีบกันเ งิ นออมไว้ก่อนอ ย่ างน้อยก็อุ่นใจมีเ งิ นเก็บ

และได้ทำต ามแนวทาง ของผู้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ ที่มีคนเคยเดินแล้วประสบความสำเร็จเราก็ทำต ามแต่ ถ้าหากทำต ามวิ ธีของคุณแล้วล้มเหลว เก็บเ งิ นไม่ได้ก็ควรเลิกพฤติก ร ร ม ที่ไม่ส่งเสริมนั้นไปเ สี ยเ พ ร า ะถ้าปล่อยไว้นานจะทำให้ชีวิตเ สี ยเวลามาก

ที่มา m o n e y h u b yindeeyindee