สิ่งที่ควรรู้การเก็บทองของมนุษย์เ งิ นเดือน

ทองคำเป็นโลหะแข็งสีเหลือง เงาวาว มีความสวยงาม ทนทาน สามารถใส่เป็นเครื่องประดับ เก็บไว้เป็นท รั พ ย์สินเผื่อนำออ กมาใช้แลกเ งิ นตร า ย ามฉุกเฉินก็ดี หรือจะซื้ อมาลงทุนเก็งกำไรก็ได้ ทองคำจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนนิยมซื้ อเสมอมา อ ย่ างไรก็ต าม ทองคำเป็นสิ่งที่มีร า ค าผันผวนไม่แน่นอน และประเภทของทองก็มีผลต่อ การลงทุนอีกด้วย

ถ้าคุณเป็น มนุษย์เ งิ นเดือน เริ่มทำงาน มาได้ปีกว่าๆแล้ว ผ่านช่วงทดลองงานแล้ว และคุณรู้สึกว่าอย ากจะเก็บเ งิ นเก็บทองเพื่อให้มีหลักประกันในชีวิต บ้ า ง การ ซื้ อ ทอง

หรือ การฝากเ งิ นแบบประจำก็เป็นทางเลือ กที่น่าสนใจ หล า ยคนใช้วิ ธีฝากเ งิ นแบบประจำในจำนวนเท่ากันทุกเดือน แม้ว่าดอ กเบี้ยที่ได้จะไม่หวือหวามากนัก แต่เมื่อครบกำหนดส่วนใหญ่จะ 24 เดือน ก็จะได้เ งิ น มาหนึ่งก้อน พร้อมกับดอ กเบี้ย

ส่วนการสะสมทองนั้นก็เป็นอีกทางเลือ กที่หล า ยคนสนใจ แล้วสะสมทองแบบไหนจะดีกับตัวเราละ ซื้ อ ทองแท่ง หรือ ทองรูปพรรณจะดีกว่ากัน แล้ว ซื้ อ ทองถ้าเอามาเก็บไว้ก็กลัวห า ย หรือ ควรจะ ซื้ อ ทองในช่วงเวลาไหนจะดีที่สุด เรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ ยังตัดสินใจไม่ถูกว่า จะ ซื้ อ ทองเก็บแบบไหนดี

ซื้ อ ทองแท่ง หรือ ทองรูปพรรณดีกว่ากัน

การ ซื้ อ ทองเพื่อเก็บเป็นท รั พ ย์สินนั้น ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล สำหรับทองรูปพรรณนั้นก็เหมาะกับคนที่ต้องการเก็บทองในลักษณะของท รั พ ย์สิน เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับ

ส่วนทองคำแท่งนั้น เหมาะสำหรับคนที่หวังจะ ซื้ อ ทองเพื่อเก็งกำไร เพราะร า ค ารับ ซื้ อ คืนทองคำแท่ง ถูกหักน้อยกว่าทองรูปพรรณ เมื่อเรานำทองไปข า ยคืน ทองรูปพรรณจะถูกหักประมาณ 5เปอร์เซน แต่ทองคำแท่งจะไม่ถูกหัก

รูปแบบการ ซื้ อ ทองแบบมนุษย์เ งิ นดือน

เมื่อทราบถึงมูลค่าขึ้นลงของทองคำ และรูปแบบของทองคำที่จะ ซื้ อ ว่าลักษณะไหนจะเหมาะกับคุณ เราก็มาดูตัวอ ย่ างการ ซื้ อ ทองคำเก็บไว้เป็นสมบัติแบบมนุษย์เ งิ นเดือนกันดีกว่า

1. ซื้ อ ทองรูปพรรณเพื่อ ใส่เป็นเครื่องประดับ

อันที่จริงแม้จะแนะนำกันว่า ถ้า ซื้ อ ทองเพื่อเก็บสะสมเ งิ น นั้น ซื้ อ ทองแท่งดีกว่า เพราะเวลาข า ยออ กไปได้ร า ค าดี แต่บางคน ก็สะดวกใจที่จะ ซื้ อ เป็นทองรูปพรรณ เพื่อที่จะได้ใส่เพื่อเสริมฐานะให้กับตนเอง

ยกตัวอ ย่ างการเก็บทองแทนการเก็บเ งิ นของมนุษย์เ งิ นเดือนร า ยหนึ่ง ซื้ อ ทองหนัก 50 สต างค์เป็นแหวนเกลี้ยงใส่ที่นิ้วทุกเดือน การ ซื้ อ ทองแบบนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายส่วนตัวที่ทำให้เจ้าตัวนั้น มีการเก็บทองคำในทุกเดือนและเมื่อทำบ่อยเข้าก็กล า ยเป็นของสะสม ที่เพิ่มมูลค่าขึ้น มาเรื่อยๆ

2. ซื้ อ ทองคำแท่งเก็บ

หล า ยคนที่เป็น มนุษย์เ งิ นเดือนและมีเ งิ นเหลือมากพอ อยู่ใน บ้ า น ที่ปลอ ดภั ยมักจะ ซื้ อ ทองคำแท่ง เพื่อเก็งกำไร เพราะเวลาข า ยไม่ถูกกดร า ค ามาก แต่สำหรับบางคนที่ไม่ได้มีเ งิ น ซื้ อ ทองคำแท่งบ่อยๆ แต่อย ากเก็บทองคำแท่ง

แล้วไม่ได้มีที่เก็บที่เหมาะสม การ ซื้ อ ทองคำแท่งเก็บและใส่เป็นเครื่องประดับก็มีคนทำ เพราะทองคำแท่งที่ร้านทองทำออ กมา เป็นลักษณะเหลี่ยม หรือ กลม นั้น มักจะพิมพ์ลวดล า ยที่สวยงาม สามารถใส่กรอบ แล้วห้อยคอได้ ซึ่งจะเป็นทองคำแท่งในลักษณะไม่เกิน 5 บ า ท

3. ซื้ อ ทองแบบออมทอง (Gold Saving)

การ ซื้ อ ทองคำอีกรูปแบบที่จะกำหนดจำนวนเ งิ นที่จะ ซื้ อ ต่อเดือนแทน น้ำหนักทองที่จะ ซื้ อ การ ซื้ อ ทองคำในรูปแบบออมทองนี้จะระบุมูลค่าของเ งิ นที่จะทำการ ซื้ อ ทองคำในแต่ละเดือนไว้ชัดเจน และนำเ งิ นจำนวนนั้น มาเฉลี่ย ซื้ อ ทองคำในทุกวันทำการ หรือ ซื้ อ ครั้งเดียวตอนต้นเดือนแล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัท ซึ่งการ ซื้ อ ทองในรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เ งิ นในปริมาณมาก แค่หลักพัน

และเป็นวิ ธีปลอ ดภั ยจากการถูกปล้น จี้ อีกด้วย เพราะคุณไม่จำเป็นต้องเอาทองมาเก็บไว้กับตัว การออมทอง ก็เหมือนการสะสมเ งิ นในบัญชี เมื่อเ งิ นเพียงพอที่จะ ซื้ อ ทอง ก็สามารถ ซื้ อ ในช่วงที่ร า ค าเหมาะสม และ ข า ยเมื่อคุณรู้สึกว่าอย ากทำกำไร สามารถเริ่มต้นได้ที่ 1,000 บ า ทต่อเดือน

ที่มา t o n k i t 3 6 0 finance-rumour  jingjai999