รักตัวเองให้มาก เพิ่มเ ส น่ ห์มีคุณค่าด้วย 10 วิ ธี

การเกิดเป็นผู้หญิงนอ กจากจะต้องสวยทั้งรูปร่างหน้าต าภายนอ กแล้ว ภายในเราก็ต้องดูสวยสดใสด้วย วันนี้เราจะพามาดูกันว่าทำอ ย่ างไรให้ดูสวยมีเ ส น่ ห์เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองได้จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

1. ยอมรับข้ อเ สี ยของตัวเอง

อ ย่ าพย าย ามเป็นคนดีทั้งหมด เ พ ร า ะตัวเราเองนั่นแหละ จะผิ ดหวังกับตัวเองทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับการตอบแทนที่คุ้มค่าคนทุกคนบนโลกนี้มีทั้งข้ อ ดีและข้ อเ สี ย เป็นเรื่องปกติธรรมดาบางครั้ง เราอาจจะเห็นคนหงุดหงิดง่าย เราอาจจะเป็นคนขี้ร้อน เราอาจจะเป็นคนขี้รำคาญ เราอาจจะเป็นคนเ สี ยงห้าว

ทำให้ถูกตีความว่า พูดห้วนไป แต่ถ้าเรายอมรับและเข้าใจในข้ อเ สี ยของตัวเอง เราจะปรับปรุงและคอยร ะ มั ด ร ะ วั งมันอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ไปกระทบกับคนอื่น จงจำเอาไว้ว่า เรามีข้ อ ดีเช่นเดียวกับที่คนอื่น มีข้ อ ดี เรามีข้ อเ สี ย เช่นเดียวกับที่คนอื่น มีข้ อเ สี ย หากเรายอมรับข้ อเ สี ยของตัวเองได้การยอมรับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็จะต ามมาโดยอัตโนมัติ และไม่มีอะไรมีค่าในชีวิตมากไปกว่าการรู้จักและยอมรับตัวเองได้

2. ภูมิใจในข้ อ ดีของตัวเอง

มาถึงข้ อที่ 2 ต่อเนื่องมาจากข้ อที่ 1 เลย เมื่อเรารู้ว่าเรา มี ดีอะไร อ ย่ างแรกจงชื่นชมกับความดีงามของตัวเอง อ ย่ างเช่น เราป็นคนร่าเริง เพื่อนๆ บอ กว่าอยู่กับเราแล้วเราสดใสร่าเริง ก็จงพัฒนาความร่าเริงนั้นให้มีประโยชน์กับคนอื่นๆ

ต่อไปหากเราเป็นคนตลก เพื่อนๆ บอ กว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ก็จงรั ก ษ าความตลกของเราไว้ อ ย่ าลืม ว่า ข้ อ ดีนั้นไม่ได้ห ม า ยถึงการร้องเล่น เต้นรำ เสมอไปการเป็นคนสุภาพ มีมารย าท รู้กาลเทศะ ก็จัดว่าเป็นข้ อ ดีได้หรือหากเราเป็นคนวาดรูปสวย จะเป็นอะไรไปถ้าเราจะสอนเพื่อนๆ วาดด้วย เ พ ร า ะถือว่าเป็นการใช้ความสามารถดีๆ ของเราให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไปอีก จงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมี แล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นในทุกๆ วัน

3. ตั้งเป้าห ม า ยว่าจะเป็นคนแบบไหน

เคยตั้งคำถามกับตัวเองมั้ยว่าเราทำสิ่งสิ่งนี้ไปทำไม เราเรียนไปทำไม ทำงานไปทำไม ถ้าคำตอบคือไม่รู้ ก็ลองถามตัวเองสิว่ามันเคว้งคว้างมากแค่ไหนและยิ่งนำไปสู่ความไม่เข้าใจ ในตัวเองในชีวิต สับสนลังเล ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดี ผิ ดหวังในตัวเอง

เ พ ร า ะไม่รู้เหตุผลในการกระทำสิ่งต่างๆในชีวิต เป้าห ม า ยในชีวิตจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อตอบโจทย์สิ่งนี้โดยที่เป้าห ม า ยชีวิตนั้น ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่อลังการบางคนอาจจะตั้งเป้าห ม า ยชีวิตเล็กๆ ว่า ก่อนจะไปเที่ยววัน เ ส า ร์ ในทุกสัปดาห์จะซักผ้าให้เสร็จก่อน เพื่อจะได้ไปเที่ยวได้อ ย่ างสบายใจ และฝึกให้ตัวเองเป็นคนรับผิ ดชอบหน้าที่ที่จำเป็นก่อนเสมอ หากทำไปเรื่อยๆ เราก็จะเป็นคน มีความรับผิ ดชอบ และรู้ว่าตนเองทำอะไรเพื่อจะไปเป็นคนแบบไหนนั่นเอง

4. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้พบเจออะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งเพื่อนใหม่โอกาสใหม่ๆ บรรย ากาศ ใหม่ๆ และมุมมองใหม่ๆ ที่มีต่อตัวเองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น ความสามารถใหม่จะเปิดโลกกว้างให้เรา ได้พบเจอตัวเองในอีกหล า ยๆ ด้าน ทำให้เราพบว่ามีอีกหล า ยๆ อ ย่ างที่เราสามารถทำได้ ยิ่งถ้าเราเรียนรู้แล้วสามารถนำไปต่อยอ ด ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้ เชื่อสิว่ามันจะเจ๋งมากๆ แล้วจะภูมิใจในตัวเองแบบสุดๆ ไปเลย

5. ค้นหาตัวเอง

การค้นหาตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการที่จะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง สาวๆอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ ทำไมเราต้องค้นหาตัวเองด้วย คำตอบก็คือ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นใคร มีข้ อ ดีข้ อเ สี ยอะไร ในส่วนของข้ อ ดีถ้าเรารู้แล้ว เราจะได้พัฒนาให้มันดียิ่งๆ ขึ้น

เอาไว้เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ส่วนข้ อเ สี ยน่ะ เราเอาไว้ยอมรับและคอยระวัง ไม่ให้มันไปกระทบใครส่วนการค้นหาตัวเองนั้นทำได้หล า ยวิธีนะจ๊ะ เช่น การเขียนบันทึกเรื่องราว ในแต่ละวัน ความรู้สึก ความคิดจากนั้นจึงค่อยๆเอามาอ่ า นทบทวนการเขียนข้ อ ดีข้ อเ สี ยของตัวเองจากมุมมองของตัวเอง และที่ได้จากการสอบถามเพื่อนๆ การร่วมกิจก ร ร มต่างๆ เพื่อจะดูว่าเรามีความสุขที่ได้ทำอะไร และไม่ชอบทำอะไร สิ่งเหล่านี้จะพัฒนาเราไปสู่การค้นหาตัวเองได้ในที่สุด

6. รู้จักฟังคนอื่น

คนทุกคน มีความคิดของตัวเอง แต่บางครั้งมากจนเกินไปจนทำให้เราไปละเมิดความต้องการของคนอื่น เ พ ร า ะคิดว่าเราคิดถูกต้องไปเ สี ยหมด การฟัง จึงเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยให้คนเราเข้าใจกัน มากขึ้น การฟังคือ การเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนอื่น เห็นคนอื่นในมุมมองของเขา ไม่ใช่มุมมองของเรา

หล า ยๆ ครั้งการฟังที่ดีช่วยให้ความสัมพันธ์ยืนย าวการรู้จักฟังนอ กจากจะช่วยลดอัตต า ในตัวเราเองแล้ว ยังช่วยให้ผู้อื่นสบายใจเวลาอยู่ใกล้เรา แน่นอนว่าเราย่อมได้รับความสุขนั้น มาด้วย อัพเลเวลเพิ่มแวลู่ให้ตัวเองได้เลย ไม่ต้องง้อใคร เ พ ร า ะเราจะเป็นคนที่ใครๆ ก็อย า อยู่ใกล้อยู่แล้ว

7.ชื่นชมตัวเองในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

ไม่เคยมีใครบอ กว่าเราต้องชื่นชม แต่เรื่องใหญ่ๆ เท่านั้น แม้แต่เพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต เราก็สามารถชื่นชมตัวเองได้เช่นวันนี้เราตื่นเช้าตรงเวลา ไม่ไปเรียนสาย นี่ก็เป็นสิ่งดีๆ ที่เราสามารถชื่นชมตัวเองได้ ดินก้อนเล็กๆ หากเก็บสะสมก็กล า ยเป็นดินก้อนใหญ่ได้คำชื่นชมที่มีต่อตัวเองเพียงเล็กๆ น้อยๆ ในทุกวันก็สามารถกล า ยเป็นพลังงานใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเราเองได้ เราจะรู้สึกว่า เรามีค่าสำหรับตัวเองเสมอ แม้ในวันที่คนอื่นปฏิเสธเราก็ต าม กำลังใจที่สำคัญที่สุด เกิดจากตัวเราเองนั่นเอง

8.อ่ า นหนังสือ ดีๆ

อีกหนึ่งวิธีที่เราจะได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น นอ กเหนือจากการออ กเดินทางไปเที่ยวคือ การอ่ า นหนังสือหนังสือก็เหมือนเรื่องราวที่หล า ยๆ คนใช้ถ่ายทอ ดประสบการณ์และความคิดต่างๆ ให้แก่กัน การอ่ า นหนังสือจึงเหมือนการได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มอบมุมมองใหม่ๆ ให้เราได้

นอ กจากนี้ยังได้แง่คิดแนวคิดที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ของผู้เขียนอีกด้วย ซึ่งสาวๆ สามารถเอามาปรับใช้ในชีวิตได้หรือหากเป็นหนังสือความรู้ ก็ช่วยเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ให้เราได้เป็นอ ย่ างดี หรือแม้แต่หนังสือนิย ายก็ช่วยเพิ่มความสนุกสนาน ได้อรรถรสเพิ่มขึ้นผ่อนคล า ยอารมณ์ มีความสุขเพิ่มขึ้นคน มีความสุขได้ ก็จะมองเห็นแง่มุมดีๆ ในชีวิต และพบว่าชีวิตของตัวเองนั้น มีคุณค่าด้วย

9. วางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน

คนทุกคน มีหน้าที่ ต้องรับผิ ดชอบ การรับผิ ดชอบหน้าที่ได้สำเร็จ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ลดปัญหาในชีวิตยิ่งชีวิตมีปัญหาน้อยเท่าไหร่ เรายิ่งภูมิใจในตัวเองมากเท่านั้นเ พ ร า ะฉะนั้น แทนที่จะเอาแต่เรื่อยเปื่อย เรามาจัดระบบความคิด ด้วยการวางแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันให้ชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังให้แน่นอนเพื่อจะได้จัดการหน้าที่งานต่างๆ ให้ลุล่วงสำเร็จไปได้ด้วยดี ลองนึกถึงตอนที่ทำการบ้านเสร็จ ซักผ้าเรียบร้อยก่อนจะไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์สิ ว่ามันทั้งฟินทั้งภูมิใจในตัวเองมากแค่ไหน

10. พูดกับตัวเองทุกวัน

Self take สำคัญมาก เ พ ร า ะคนที่เราต้องติดต่อด้วยทุกวัน อ ย่ างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ไม่ใช่ใครอื่น นั่นก็คือตัวเราเองเ พ ร า ะฉะนั้นหากเกิดเหตุการณ์อะไร ที่เป็นปัญหาหรือมากระทบกับความรู้สึกลองนั่งหน้ากระจก แล้วพูดกับตัวเอง ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้น ทบทวนความคิด ทบทวนความรู้สึกถามคำถามเพื่อหาความต้องการของตัวเองและหาวิธีการแก้ปัญหาหลากหล า ยทาง และเราจะได้เลือ กทางที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์นั้นๆ สาวๆ จำไว้ว่า การพูดกับตัวเองไม่ใช่ ค น บ้ า

หรือคนเพ้อเจ้อแต่มันคือ การทบทวนตัวเองในแต่ละวันเพื่อให้เราไม่หลงลืมเป้าห ม า ยและสิ่งสำคัญในชีวิตของตัวเอง นั่นเอง หากสาวๆ อ่ า นแต่ละข้ อแล้วจะพบว่า ทุกข้ อนั้นสาวๆ สามารถสร้างด้วยตัวเองได้ทั้งนั้น ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอื่นเลย แล้วจะช้าไปทำไม คุณค่าในตัวเรา สร้างได้ง่ายๆ ด้วยตัวเรานี่เอง เป็นกำลังใจให้สาวๆ เห็นคุณค่า และสร้างคุณค่าให้ตัวเองได้ด้วยตัวเองนะคะ

ที่มา S i s t a C a f e  verrysmilejung