ปลูกไม้ประจำวันเกิด เสริมโชคลาภ เ งิ นท อ งความรักดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การปลูกต้นไม้เสริมความมั่นคงให้กับชีวิตต ามวันเกิดของเรา กับบทความ ปลูกไม้ประจำวันเกิด เสริมโชคลาภ เ งิ นท อ งความรักดี ไปดูกันว่าแต่ละวันเกิดจะต้องแลูกต้นไม้ชนิดใดบ้าง

การจัดสวนในบริเวณบ้านนอ กจากจะต้องปลูกไม้ดอ กไม้ประดับต ามใจผู้อยู่แล้วยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่หล า ยคนคำนึงถึงนั่นก็คือ การปลูกไม้มงคลประจำวันเกิดเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัยเพื่อช่วยเสริมสิริมงคลในด้านต่างๆ วันนี้จึงขอนำเสนอไม้มงคลประจำวันเกิดจันทร์-อาทิตย์ ใครเกิดวันไหนต้องปลูกพืชชนิดไหนลองดูกันเลยค่ะ

คนเกิดวันจันทร์

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันจันทร์ = มักเป็นผู้เกิดมาพร้อมเสน่ห์ ใครเห็นใครก็รักเป็นที่รักใคร่ของทุกคน พูดจาไพ้ราะอ่อนหวานแต่ย ามโกณธก็จะกล า ยเป็นคนปากร้ า ยทันที คนเกิดวันจันทร์ส่วนใหญ่มัเกิดมากำพร้า ญาติพี่น้องก็พึ่งพาไม่ค่อยได้ และเป็นคนเจ้าน้ำต า แต่ก็มักเป็นคนเจ้าสำราญ มีน้ำใจกับคนรอบข้างเสมอ ทั้งนี้ยังชอบความหรูหราทันสมัย เป็นคนหัวดีใฝ่รู้ใฝ่เรียน สิ่งที่ต้องระวังมากๆคือ การคบคนอย่ าไว้ใจคนอื่นให้มากถ้ายังไม่รู้จักนิสัยที่แท้จริง

ไม้มงคลประจำวันจันทร์ = ควรปลูกดอ กไม้สีขาวหรือสีเหลือง เพราะเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริมสิริมงคล ได้แก่

แก้ว = เลอค่า บริสุทธิ์ดุจแก้ว เหมือนชื่อต้นไม้ จะส่ งสริมให้คนในบ้าน มีจิตใจแจ่มใส สง่างาม

วาสนา = จะช่วยเสริมให้มีบุญวาสนาสูง เมื่ออธิษฐานอะไรแล้วจะส่ งผลให้สมหวังดั่งใจนึก

มะลิ = ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับผู้อายในบ้าน สื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง เสริมสเน่ห์เป็นที่รักของทุกคน

กวนอิม = ส่ งผลดีแก่เจ้าบ้านในทางโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา เสริมฐานะให้มั่งคั่งร่ำร ว ย

พลูด่าง = เสริมให้ผู้อยู่อาศัยชีวิตที่เจริญงอ กงามเหมือนดั่งเช่นพลูด่างที่งอ กงามเติบโตเร็ว

คนเกิดวันอังคาร

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอังคาร = มักจะถูกเลี้ยงดูอุปถัมภ์โดยคนอื่นหรือญาติที่ไม่ใช่พ่อแม่ ชีวิตมักจะลุ่มๆดอนๆอยู่ตลอ ด เนื่องจากมีนิสัยใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย แต่หากได้ใช้ชีวิตอยู่ไกลบ้านจะทำให้ก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่ คนเกิดวันอังคารนั้นถือว่าเป็นคน มีจิตใจกล้าหาญ การพูดจาไม่ไพเราะและไม่เกรงใจใครไม่เข้าหูคนฟัง มิใช่เป็นคนไม่ดีแต่ไม่มีศิลปะในการพูดเท่านั้น จึงมักทำให้ข าดเพื่อนแท้

ทั้งนี้ยังชอบงานอิสระมากกว่างานที่ต้องถูกบังคับหรือเป็นแบบแผน ควรระมัดระวังเรื่องความใจร้อนให้มาก เพราะจะเป็นสาเหตุให้ไม่ประสบความสำเร็จแม้จะตั้งใจทำงานก็ต าม

ไม้มงคลประจำวันอังคาร = ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู เพราะจัดว่าเป็นดอ กไม้ที่ถูกโฉลกและจะเสริมสิริมงคล ได้แก่

ชบา = ช่วยให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่หารงาน ไร้ปัญหาและอุปสรรคก้ำกราย

เข็ม = เชื่อว่าช่วยให้สมองปลอ ดโปร่ง มีความคิดความอ่านที่ดี ปัญญาเฉียบแหลม เหมือนเข็ม

กุหลาบ = ส่ งเสริมให้สุขกายสบายใจ ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

พญายอ = การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่ างราบรื่น ชีวิตสุขสมบูรณ์

โกสน = เสริมคุณงามความดีให้กับเจ้าของบ้าน สร้างบุญกุศลให้ชีวิต

คนเกิดวันพุธ

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันพุธ = มักมีโ ร คประจำตัวติดตัวมาตั้งแต่เกิด ญาติพี่น้องพึ่งพาไม่ได้ การดำเนินชีวิตมีเกณฑ์จะไม่ได้อยู่ดูแลปรนนิบัติพ่อแม่ ชอบคบเพื่อนที่อายุมากกว่าหรือมีฐานะสูงกว่าตน ถ้าคิดจะบวชจะเป็นพระเด่นในวงการศาสนา คนเกิดวันพุธมักเป็นคน มีเสน่ห์ มีน้ำใจ จิตใจดี ตรงไปตรงมา รักเพื่อนฝูงและใจกว้าง

ชอบเข้าสังคม ชอบความบันเทิงเริงใจ ต้องระวังการถูกหลอ กลวงเพราะหูเบาและเชื่อคนง่าย

ไม้มงคลประจำวันพุธ = ดอ กไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันนี้ ได้แก่

โป๊ยเซียน = ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน

วาสนา = เกิดความสุขคิดสิ่งใดสมหวังดั่งใจปรารถนา

กุหลาบ = หากได้ปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้ท่าน มีความสุขสมบูรณ์สดชื่นแจ่มใสในทุกๆด้าน

ราชพฤกษ์ = ช่วยเสริมสิริมงคลอย่ างยิ่ง ด้านชื่อเสียง ศักดิ์ศรี เกีรยติยศ

กล้วย = ช่วยทำทำให้บ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจตลอ ดไป

พลูด่าง = ส่ งเสริมให้มีความเจริญงอ กงามในชีวิต ดุจดั่งพลูด่างที่ขยันแตกกิ่งก้านสาขา

โกสน = ช่วยสร้างบุญ เพิ่มลักษณะคุณงามความดีให้ผู้ปลูก ให้ร่มเย็นเป็นสุข

คนเกิดวันพฤหัสบดี

ลักษณะคนที่เกิดวันพฤหัสบดี = ผู้ที่เกิดวันนี้มักจะมีรูปร่างสมส่วนสง่างาม และมีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ พูดจาฉะฉานละเอียดอ่อน เชื่อถือได้

แต่ในบางครั้งก็มักเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นหลักจนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น จึงมีนิสัยชอบเอาชนะคนอื่นอยู่ร่ำไป มีความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกเรื่องหากตัดสินใจแล้วไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ มีความทะเยอทะย านสูง แล้วใฝ่หาชื่อเสียงเกียรติยศและฐานะอยู่ตลอ ดเวลา

ไม้มงคลประจำวันพฤหัสบดี = ต้นไม้หรือ ดอ กไม้ที่มีสีขาว จะจัดเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริมดวงให้แก่คนเกิดวันพฤหัสบดี ได้แก่

กุหลาบ = เลือ กปลูกดอ กสีขาวหรือสีงาช้าง จะช่วยเสริมในเรื่องความสวยงามสง่างาม น่านับถือ

จำปี = หากปลูกไว้จะช่วยเสริมหน้าที่การงาน ส่ งผลให้เจริญก้าวหน้าอย่ างรวดเร็ว

พุด = ผู้ปลูกและสมาชิกในบ้านจะมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

มะลิ = เสริมมงคลให้คนในบ้าน มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส สงบ และเป็นที่รักใคร่ของคนที่พบเห็น

คนเกิดวันศุกร์

ลักษณะคนที่คนเกิดวันศุกร์ = ผู้ที่เกิดวันนี้มีเสน่ห์ด้านการพูด ช่างเอาอ กเอาใจ แต่ก็มักจะมีความ อ าภั พ ในวัยเยาว์ มีญาติก็เหมือนไม่มีเพราะไว้ใจไม่ได้ ส่วนใหญ่กำพร้าบิดาตั้งแต่เด็ก นอ กจากนี้ยังเป็นคนรักสวยรักงาม เป็นคนขี้น้อยใจ แต่ปากร้ า ยเวลาโ ก ร ธ มีความรู้ความสามารถ ไม่ทะเยอทะย าน

ชอบใช้ชีวิตสงบสุข สันโดษ มั่นคง ปลอ ดภั ย ไม่ชอบเสี่ยงโชค มักถูกผู้คนรอบรบกวนนพึ่งพาอาศัย แต่ก็เต็มใจอย ากจะช่วยเหลือ ทำงานที่ใช้พรสวรรค์ได้ดี มักอ าภั พคู่ครอง แต่ไม่มีวันตกย าก

ไม้มงคประจำวันศุกร์ = ดอ กไม้สีแดงหรือสีชมพู สีม่วง ซึ่งปลูกแล้วจะถูกโฉลก ได้แก่

โกสน = ส่ งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้าน มีความร่มเย็นเป็นสุข มีบุญ

กุหลาบ = ควรปลูกกุหลาบสีแดงสด เพื่อเพิ่มความสง่าแก่ผู้ปลูก เสริมความภาคภูมิ

เข็ม = ทำให้ชีวิตก้าวหน้า และเดินไปในทางที่ดี เฉลียวฉลาด

อัญชัน = ส่ งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

คนเกิดวันเสาร์

ลักษณะคนที่เกิดในวันเสาร์ = เป็นคนแข็งแกร่งกล้าได้กล้าเสีย ไม่พูดจานุ่มนวลไพเราะน่าฟัง หรือมักจะพูดน้อยหรือไม่มีหางเสียง แต่เป็นคนสุขุมรอบคอบ นอ กจากนั้นเป็นคนชอบอย ากรู้อย ากทดลองอะไรใหม่ๆเสมอ เป็นคนดื้อเงียบและมีเล่ห์เหลี่ยมลึกลับ และในบางครั้งบางทีก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองมากไปจนลืมสนใจคนอื่นไปเสียด้วย คนเกิดวันนี้มักมีคู่หล า ยคนและมักไม่ค่อยพบเจอคู่แท้

ไม้มงคลประจำวันเสาร์ = ต้นไม้ที่เสริมโชคลาภวาสนาและถูกโฉลกให้กับคนเกิดวันเสาร์ ได้แก่

มะม่วง = นอ กจากมีผลไว้กินแล้ว มะม่วงยังเสริมสิริมงคลให้ผู้ปลูกร่ำร ว ยยิ่งขึ้นด้วย

กวนอิม = ส่ งผลให้ผู้ปลูกมีฐานะดี มีความร่ำร ว ย มีเงินทอง

วาสนา = ทำให้มีแรงบันดาลใจในการทำสื่งต่างๆที่ดี มีความสุขสมหวังเกิดขึ้นตลอ ด

จำปี = เสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน การเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

คนเกิดวันอาทิตย์

ลักษณะนิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์ = คนที่เกิดในวันนี้จะมีความทะเยอทะย านสูงกว่าคนทั่วไป ในช่วงวัยเด็กชีวิตอาจไม่ราบรื่นและไม่สุขสบายนักแต่เมื่อเติบใหญ่แล้วจะมีฐานะดีและมั่นคง เป็นคนที่ใจดีใจอ่อนชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมักจะทำบุญกับคนไม่ค่อยขึ้น จึงมักมีปัญหาเรื่องการใช้จ่าย ดังนั้นจึงต้องระวัดระวังเรื่องการเชื่อคนง่ายและใจร้อนเพราะจะสร้างศัตรูในอนาคต

ไม้มงคลประจำวันอาทิตย์ = ควรปลูกต้นไม้ที่มีดอ กสีเหลืองหรือสีส้ม เพราะเป็นสีที่ถูกโฉลกและเสริมสิริมงคล ได้แก่

ราชพฤกษ์ = พวงระย้าจะทำให้บ้านดูสดใส และเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

โป๊ยเซียน = ให้ปลูกดอ กสีส้มหรือสีเหลือง จะนำโชคลาภเงินทองเข้าบ้าน

กุหลาบ =ให้ปลูกดอ กสีเหลือง ช่วยเสริมสิริเรื่องความสง่างาม ภาคภูมิ บริวาร

โกสน = จะช่วยคุ้มครองปกป้องปกปักรั ก ษ าให้คนในบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข

จำปา = เมื่อปลูกไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยนำโชค ช่วยเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย

ท่านใดเกิดวันไหนอย่ าลืมปลูกต้นไม้มงคลประจำวันเกิดนะคะ แต่ถึงอย่ างไรสื่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตอาศัยไม้มงคลของดีของขลังอย่ างไรก็ก็ไม่อาจสำเร็จได้ถ้าเราไม่ลงมือทำเองนะคะ

ที่มา Item2day, Postnoname