บริหารเ งิ นอ ย่ างไรไม่ให้ขัดสน ไม่เป็นภาระคนอื่น

การบริหารการเ งิ นที่ดี ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การเ งิ นของเราเกิดสภาพคล่อง มีเ งิ นสำรองไว้ใช้จ่ายย ามฉุกเฉิน และผ่านพ้นวิกฤตต่างๆทางการเ งิ นไปได้ด้วยดี วันนี้เราเลยมีวิ ธีการบริหารเ งิ นไม่ให้ขัดสน มาฝากกัน

1 การแบ่งเงิ นเดือนเป็นส่วนๆเ สี ยก่อน

ในข้ อนี้ จะช่วยให้สามารถ จำกัดงบได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะสาวๆ ที่ใช้เงิ นเก่งเป็น ชีวิตจิตใจ เธอแบ่งเ งินเดือน ที่เหลือ ภายหลัง จากหักค่าภาษีแล้ว ออ กมาบางส่วน จากนั้นก็เอาส่วนที่แ บ่งออ กมา แบ่งไปอีกเป็น 3 ส่วนแต่ ละส่วนโอนเข้าบัญชี 3 บัญชี ต่อไปก็กำหนด หน้าที่ให้ ชัดเจนว่าบัญชีนี้ สำหรับใช้จ่ายอะไร อ ย่ า งไ รบ้าง

2 อ ย่ า พกแหล่งเงิ นไว้กับตัวให้มาก

เช่น พวกบัตร ATM เอาไปเฉพาะ บัตรที่ผูกกับบัญชี สำหรับใช้จ่ายประจำวัน พอและเราก็ อ ย่ า คิดว่าไม่สำคัญ เ พ ร า ะมีสาวๆหล า ยคน ที่ตบะแตกจาก การพกบัตรสุดท้าย ก็กดเพื่อเอาไปซื้ อของ Sale ฉะนั้น อ ย่ า ง ที่บอ กคือ นอ กจาก ATM ของบัญชีสำหรับใช้จ่าย ที่เหลือเก็บไว้ที่ บ้านเลยเ พ ร า ะ การมีเ งินเก็บนั้น จะเป็นใบเบิกทาง สำคัญที่จะทำให้ ชีวิตสามารถ ผ่ า น วิก ฤ ติ ต่างๆไปได้

3 ควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายเท่ากับที่จำกัดเอาไว้

เช่นเลือ กที่จะ ใช้วิ ธีกดเงิ น ออ กมาให้ครบ 3,000 แต่ไม่ได้ใช้วิ ธีกด ให้ได้แบงค์พันออ กมา 3 ใบ แบบธรรมดา แต่เธอ กดครั้งละ 400 เรื่อยๆ จนครบ3,000 เพื่อให้ได้แต่แบงค์ร้อยมาใช้ จากนั้นก็บังคับตัวเอง ให้ใช้แค่วันละ 100 ขั้นตอนนี้ อาจง่ายสำหรับ ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็ง

แต่จะย ากสำหรับ คนที่จิตใจไม่เข้มแข็ง หลังจากที่นำเสนอ วิ ธีการ เก็บเงิ น อ ย่ า ง ง่ายๆ เชื่อว่าสาวๆหล า ยคน คงมีความคิดที่จะเก็บเ งิน ขึ้น มาบ้างแล้ว และขอให้ผู้ที่ตั้งใจ จะเก็บเ งินทุกๆคน ผ่ า น อุปสรรค ต่างๆไปได้ และมีเงิ นเก็บก้อนใหญ่ได้ ในเร็ววันละกันนะ

ที่มา sabailey stand-smiling sabuyjaijung