ทำไมเ งิ นเดือนเยอะแต่กลับไม่มีเ งิ นเก็บ

เชื่อว่าหล า ยๆคนที่เ งิ นเดือนเยอะเป็นแบบนี้ นั่นคือเก็บเ งิ นไม่อยู่หรือเก็บก็ไม่เคยได้ ซึ่งทุกสิ่งอ ย่ างล้วน มีเหตุผลซึ่งเรื่องนี้ก็มีสาเหตุและละเป็นสาเหตุอะไรนั้นวันนี้เราจะพามาดูกัน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข พร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

1 ไม่เคยนึกถึงเรื่องเก็บเ งิ นวัยเกษียณ

ในตอนนี้เร าอาจอายุยังน้อย มีเวลาหาเ งิ นได้อีก หล า ยปีก็จริงแต่ถ้า เรามัวผัดวันประกันพรุ่ง แล้วเมื่อไรเราจะมีเ งิ น เก็บในส่วนที่กันไว้ใช้ ช่วงวัยเกษียณ กันล่ะวิ ธีแก้ปัญหา เริ่มออมเ งิ นส่วนนั้น ไว้ตั้งแต่ตอนนี้ อย่ างน้อยหัก 10 เปอร์เซน ของร า ยได้ เอามาออมเ งิ น ไว้ใช้ตอนเกษียณ ก็ได้แค่นี้อนาคต ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่า กังวลใจอีกต่อไป

2 มีเ งิ นไม่พอจะจ่ายห นี้

เป็น อ ย่ า ง นี้แทบทุกเดือน นอ กจากจะมีชีวิตแบบสิ้น เดือนสะเทือนใจแล้ว พอมีร า ยได้เข้ามาคุณมัก จะพบว่าไม่สามารถ จ่ายบิลค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด หรือจ่ายได้แค่เพียงขั้นต่ำ และนี่ก็เป็นปัญหา หนักอ กประจำ เ ดื อ น มา ย า ว นาน แล้วอีกต่างหากซึ่ง ก็เห็นได้ชัดเลยนะคะว่า คุณไม่มีเ งิ นสำรองเพียงพอ

จะจัดการร า ยจ่าย ของตัวเองให้ลงตัวได้ วิ ธีแก้ปัญหา บอ กตรง ๆ ว่ามีตัวเลือ ก อยู่แค่ 2 ทาง คือ หาเ งิ นให้ได้มากขึ้น หรือใช้จ่ายให้น้อยลง ซึ่งอาจหาร า ยได้ เสริมทำในช่วงเลิกงาน หรือวันหยุดไม่ก็ พ ย า ย า มรัดเข็มขัด ตัวเองตัดร า ยจ่าย ฟุ่มเฟือยออ กไปหรือง่าย ๆ เริ่มต้นจากจดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่าย ประจำวันก่อนก็ได้

3 ร า ยได้เพิ่มขึ้น

แต่เ งิ นเก็บไม่เพิ่มต าม หล า ยคนคิดไว้แล้วว่า เมื่อมีร า ยได้เพิ่มขึ้น ก็จะเก็บเ งิ นให้ มากขึ้นด้วย ทว่าเอาเข้าจริง ๆกลับยังคงใช้เ งิ นแบบเดิม ๆ เก็บเ งิ นได้บ้าง พลาดบ้าง แล้วแต่กิเลสในแต่ ละเดือนของตัวเองรู้ตัว อีกทีเ งิ นเก็บที่คิดว่าจะ มีเยอะก็กลับไม่เท่าที่หวังไว้ วิ ธีแก้ปัญหา อ ย่ า ร อ ให้มีร า ยได้เพิ่ม ขึ้นถึงเริ่มเก็บเ งิ น โดยเฉพาะหากรู้ตัวว่า ตัวเองเป็นคนใช้ เ งิ นเก่งควรตัดใจ หักเ งิ นส่วนหนึ่งเอาไว้ออมเลย แล้วค่อยมาบริหาร จัดการเ งิ น ที่เหลือไว้ใช้จ่าย ภายหลัง

4 ไม่เคยเตรียมพร้อมกับร า ยจ่ายก้อนใหญ่

โดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้ว อ ย่ า ลืมว่าในอนาคตคุณ อาจมีสมาชิกครอบครัว เพิ่มขึ้นอีกนะแล้วการเลี้ยงดู เ ด็ ก สักคนก็ต้อง ใช้ค่าใช้จ่ายไม่เบาเลยล่ะ หรือแม้แต่คนโสดก็ต้องเตรียมตัวไว้เหมือนกันปัญหา สุ ข ภ า พ ก็เป็นเรื่องที่ ไม่ควรวางใจ เ จ็ บ ป่ ว ย ขึ้น มาเมื่อไรค่า ใช้จ่ายก็ไม่น้อยเลย

ทีเดียววิ ธีแก้ปัญหา ยังคงต้องบอ กให้แบ่งเ งิ นบาง ส่วน มาเก็บออมเอาไว้ก่อน ถึงแม้จะเป็นเ งิ นก้อนที่ดูไม่น่าจะได้ใช้เร็ว ๆ นี้แต่การออมเ งิ นไว้ก็ยังทำให้ อุ่นใจได้มาก จริงไหมคะ หรือใคร อ ย า ก ออมเ งิ นไป พร้อมกับทำหลัก ประกันชีวิตก็ได้ เ จ็ บ ป่ ว ย ขึ้น มาก็ยังมีค่า รั ก ษ า พร้อมจ่าย

5 ห นี้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต

เยอะและมัก จะจ่ายได้แค่ขั้นต่ำ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่มีอยู่ทุกใบ ถูกรูด ใช้ในวงเ งิ นที่เกิน จะเคลียร์ห นี้ได้หมด และมักจะชำระห นี้ได้เพียง แค่ขั้นต่ำ ซึ่งก็ทำให้ห นี้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ทบต้น ทบ ด อ ก ไปเรื่อย ๆ และคุณก็ต้องนำเ งิ น ส่วนที่น่าจะได้เก็บออมไป จ่ายห นี้แทน ทำให้โอกาส เก็บเ งิ นแทบจะไม่มี เลยทีเดียววิ ธีแก้ปัญหา พ ย า ย า ม ใช้จ่าย อ ย่ า ง ประหยัด และเร่งเคลียร์ห นี้ สินจาก บั ต ร เ ค ร ดิ ต ให้หมดโดย เร็วที่สุดที่สำคัญ ต้องหักห้ามใจ ไม่ให้ใช้ บั ต ร เ ค ร ดิ ต ที่ยังคงมี ยอ ดห นี้ค้างไว้อยู่ แต่ให้ใช้ จ่ายด้วย เ งิ นสดแทน

6 ไม่สนเรื่องการ ล ง ทุ น

บางคนกลัวว่าการ ล ง ทุ น อาจจะมีความ เ สี่ ย ง เลยยังไม่กล้า ล ง ทุ น ทำอะไรสัก อ ย่ า ง แต่ ก็มองได้อีกมุมนะคะว่า หากเราไม่ เ สี่ ย ง ล ง ทุ น ไปบ้าง ชีวิตก็คงไม่ได้ กำไรสักบาทเช่นกัน ดังนั้นลองมองหาการ ล ง ทุ น ที่คุณคิดว่าน่าสนใจ ได้แล้ววิ ธีแก้ปัญหา พาตัวเองออ กจากความกลัว ความไม่กล้า หรืออะไร ก็ต ามที่ทำให้คุณมัวกั๊ก ไม่ยอม ล ง ทุ น สักทีแล้ว มองหาการ ล ง ทุ น ที่คิดว่าใช่ ไม่ว่าจะลอง ล ง ทุ น กับกองทุนต่าง ๆ ซึ่งอาจจะ ช่วยลดภาษี ตอนสิ้นปีได้ด้วย

7 จ่ายหนักกับค่าที่พักอาศัย

อสังหาริมท รั พ ย์ ถือเป็นการ ล ง ทุ น อย่ างหนึ่ง แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเ งิ น เตือนว่าถ้ าคุณมีร า ยจ่ายค่าบ้าน ค่าคอนโด หรือหอพักเกิน 40 เปอร์เซน ของร า ยได้ ก็มีความเป็นไปได้สูง ที่จะเหลือเ งิ นเก็บน้อย วิ ธีแก้ปัญหา ถ้ามีความสามารถ หาร า ยได้เพิ่ม ในแต่ละเดือนได้ ก็ อ ย่ า มัวรีรอค่ะ จัดไปให้สมดุลกับร า ยจ่าย

ของตัวเองแต่หากใคร ที่ไม่โอเคกับทางเลือ กแรก ลองมองหาที่พักอาศัย ที่เหมาะสมกับร า ยรับ ของตัวเองดีกว่าไหมโดย เฉพาะคนที่เช่าอาศัยอยู่ ลองตัดความไม่จำเป็นออ ก แล้วหาที่พักใหม่ที่ถูกลง ทำให้เรามีเ งิ นเหลือเก็บได้มากขึ้น

8 ใช้เ งิ นฟุ่มเฟือย

เดือน ๆ หนึ่งช้อปปิ้งบ่อยมาก กาแฟก็ดื่มทุกวัน แฮงก์เอาท์นี่แทบเป็น งานประจำเลย ก็ว่าได้แบบนี้จะเหลือเ งิ น ที่ไหน มาเก็บกันล่ะจ๊ะ วิ ธีแก้ปัญหา เข้าใจว่าถ้าหักดิบให้ เลิกฟุ่มเฟือยเลยคงทำได้ ย า ก แต่คุณทำได้แน่ค่ะ เพียงจดบันทึกร า ยรับ-ร า ยจ่ายของ ตัวเองทุกวัน หรือจะใช้วิ ธีจำกัด งบประมาณใช้จ่าย ในแต่ละวันก็ได้ ทว่าก็ต้องมีวินัย

ในตัวเองด้วยนะ ห้ามนอ กลู่นอ กทางเด็ดข า ด ยอมรับไหมละคะว่า การที่เราไม่มี เ งิ นเก็บ อ ย่ า ง ที่ ควรจะมี ก็เป็นเ พ ร า ะ นิสัยการใช้จ่าย ที่ไม่ได้วางแผนไป ถึงอนาคตรวมทั้ง การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ที่เรายอมควักระเป๋า จ่ายออ กไปแทบทุกวัน ซึ่งหากตัดร า ยจ่ายไม่จำเป็น เหล่านี้ทิ้งได้พร้อม กับปรับนิสัยใช้เ งิ น อ ย่ า ง คุ้มค่ามากขึ้นอีกไม่นาน ก็คงมีเ งิ นเก็บเป็น ถุงเป็นถังได้เหมือน คนอื่นเขาแล้วล่ะ

ที่มา b u s i n e s s i n s i d e r jingjai999 sabuyjaijung