คน 4 นิสัยที่ไม่ควรเอาเวลาชีวิตที่มีค่าไปสนใจ จงปล่อยเขาไปต ามทางของเขา

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคนที่ไม่ควรสนใจ และใช้เวลาที่มีค่าของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเขา กับบทความ คน 4 นิสัยที่ไม่ควรเอาเวลาชีวิตที่มีค่าไปสนใจ จงปล่อยเขาไปต ามทางของเขา ไปดูกันว่าคนแบบไหนที่เราควรปล่อยผ่านไป หากเขาเดินเข้ามาในชีวิตของเรา

1 ก้าวร้าว เพื่อ กลบเกลื่อน

มีการวิจั ยมาว่าพวกฉลาดน้อย จะก้ าวร้ าวมากกว่ าเมื่อคุมสถานการณ์ไม่อยู่เหตุการณ์ไม่เป็นดั่งที่คิด จะมีอาการโ มโ ห ก้ าวร้ าวกลบเกลื่ อนหวังสยบให้ จบข่าวเจอไม้นี้ ให้เดินหนีทันทีค่ะ ไม่ต้องพูดอะไรต่อทั้งนั้น คนพวกนี้จะรู้สึกค้างคาใจ เพราะเหมือนเ ค ลี ยร์ไม่จบแล้วอาจจะรู้สึกอึดอัดจนทนไม่ได้ไปเอง

2 ชอบโยนความผิ ด

ถ้าคนธร รม ดาทำผิ ด ก็จะรับและใช้เป็นบทเรียนพร้อมปรับปรุงแก้ไขในวันต่อไ ปไม่ให้ผิ ดอีก แต่ถ้าผิ ดแล้ว โยนความผิ ดให้คนอื่นเรียกว่า ‘ไม่ฉล าด’ แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิ ดแค่นี้ก็ไม่กล้าปรับปรุงก็เลยเป็นอยู่อย่ างนั้นซ้ำๆซ ๅกๆ ถ้าเจอค นแบบนี้ อย่ ารู้จักจะดีกว่าเนอะปล่อยเขาไปต ามเ ว ร ต าม ก ร ร มเถอะ

3 ทำตัวเหนือตลอ ด

มองว่าตั วเองดีกว่าคนอื่น เสีย ดสี ติติ งคนอื่นให้ตัวเองดูดีตัดสินโดยมีความลำเอี ยงเ ก าะติดตลอ ด มีวิจั ยว่าพวกไอคิ วต่ำจะรับอะไรได้ย าก เข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนพวกฉล าดที่พร้อมจะเข้าใจเห็นใจทำอะไรให้ใ ครช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผล แต่คนไม่ฉล าดจะไม่เ ข้าใจเรื่องแบบนี้ เพราะมีอัตต าสูงเมื่อ ให้แปลว่าต้องได้รับตอบแทน ก็คนอย่ างฉันอุ ตส่าห์ให้คนอย่ างเธอประมาณนั้น เมื่อเจอ แบบนี้วิธีที่น่าจะดี คือเงียบ

4 มองว่าตัวเองถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองถูกตลอ ดสังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขั ดแ ย้ งจะเ ถี ยงแบบจริงจังไม่มีฟังช าวบ้าน ใช้ ต ร ร กะวิ บั ติ เหตุผล วิบั ติไปเรื่อยๆแถๆ ข้างๆ คูๆ เพื่อเอาชนะเราก็เท่านั้น เจอคนแบบนี้เงียบดีกว่าค่ะ จำไว้ว่าเสือ ไม่มีวันลดตัวไปกัดกับ หม า ฉันใดก็ฉันนั้น เจ้าค่ะ

มันไม่มีประโยชน์อะไรกับกา รเถี ยงกับคนโ ง่ ถ้าต้องคุย ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็น หรือ หยุดได้ ก็หยุดดีกว่า เล็งจังหวะที่ควรจะหยุดอย่ าพ ย าย ามเอาชนะ เพราะจะ ไม่มีวันชนะคนแบบนี้ และยิ่งบ้าด้วยนี่ ต้องปล่อยให้เ ป็นไป ต าม ก ร ร ม จะใช้เหตุผล หลักฐานอะไรมา ให้ดูก็ค งไม่สน พบเจอคนแบบนี้ควรวิ่งห นีไปให้ไกลดีกว่าค่ะ

ที่มา kapook999