กินหรูอยู่สบาย แต่กับพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ได้

เรื่องของการอวดร ว ย เป็นอะไรที่เราพบเจอ กันบ่อยมาก ในสังคมทุกวันนี้ โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งในโลกโซเชียล ที่เวลาได้อะไรมาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาใหม่ รถใหม่กระเป๋าแพงๆใบใหม่ ก็ต้องถ่ายรูปมาอวดเพื่อน ในโลกโซเชียลเสมอ อย ากจะให้คนที่ได้เห็นนั้น รู้ว่าเราร ว ย เรามีเ งิ นเยอะ เขาจะได้ชื่นชมเรา

ยกย่องเราเหมือนเอามายกฐานะตัวเอง ให้สูงมากขึ้น คนที่อวดร ว ย ที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นั้น มักจะไม่ได้ร ว ยจริงเหมือนอ ย่ างที่เราคิด เพราะบางครั้งของที่ได้มานั้น ก็เป็นเ งินที่ต้องไปหยิบยืม หรือไปเป็นห นี้มาก่อน ถึงจะได้ของที่ต้องการมาครอบครอง ซึ่งบางครั้งการได้มาลักษณะนี้ มันก็ไม่ได้ทำให้คนที่ครอบครอง มีความสุขมากเท่าไหร่ หล า ยคนก็อาจจะชื่นชมเราบ้าง เมื่อเห็นเราใช้ของแพงของมีราคา แต่ถ้าเราได้มาแล้วมันเป็นทุ ก ข์ ก็ไม่ควรจะมีมันดีกว่า

ดูเหมือนเราจะมีเงิ นแต่หมดไปกับสิ่งที่พ่อแม่ ไม่เคยได้ใช้

ดูเหมือนเราจะมีเ งินแต่ไม่เคยหล่อเลี้ยง หัวใจของพ่อแม่

ดูเหมือนเราจะมีเงิ นแต่กลับเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ไหว

ดูเหมือนเราจะเก่งแต่เก่งกับการตะคอ กใส่พ่อแม่

ดูเหมือนเราจะมีเงิ นแต่ควักออ กมา ซื้ อของให้พ่อไม่ได้

ดูเหมือนเราจะเก่งลงกับคนอื่นไม่ได้ ก็หาเรื่องท ะเ ล า ะกับพ่อแม่

ดูเหมือนเราจะเก่งอ ดทนกับคนอื่นได้ แต่กับพ่อแม่อ ดทนไม่ได้

ดูเหมือนเราจะเก่งจ้างคนอื่นได้ แต่กับพ่อแม่ เป็นดั่งคนรับใช้ ที่ไม่ได้เงิ นเดือน

ดูเหมือนเราจะสูงส่งอยู่นอ กบ้าน ใช้เงิ นเหมือนพิมพ์แบงก์เองได้ แต่ไม่เคยหยิบยื่นให้พ่อแม่

ดูเหมือนเราจะสูงส่งชื่นชมครอบครัวคนอื่นไม่ข า ดปาก แต่ปรักปรำครอบครัวตนเองว่าไม่ดี

ดูเหมือนเราจะสูงส่งพ่อแม่ทนทุ ก ข์ เพื่อลูกได้ แต่พอเราเจอความลำบาก เพียงนิดหน่อยก็ละทิ้งท่าน

ดูเหมือนเราจะสูงส่งยกมือไหว้คนอื่นไปทั่ว แต่รั ง เ กี ย จพ่อแม่ของตนเอง พ่อแม่ให้กำเนิดชีวิตอันล้ำค่า ทนทุ ก ข์เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ ยินยอมประหยัดกินประหยัดใช้ มีอะไรดีๆจะนึกถึงลูกเป็นอันดับแรก ยินยอมอ ดสูใจตนเองแต่ไม่ยอมให้ลูกได้อับอาย รักโดยปราศจากเงื่อนไข ปราศจากความเห็นแก่ตัว พระคุณบุพการี ต ร า บชั่ วชีวิตนี้ก็ชดใช้ไม่หมด

ที่มา นุสนธิ์บุคส์  yakrookaset