การเก็บเ งิ นวันละ 50 เปลี่ยนชีวิตเราได้

สำหรับในวันนี้เราได้นำแนวคิด การเก็บเงิ นด้วยแบงค์ 50 บ า ททุกวัน มาเป็นแนวทาง เพื่อให้แง่คิด กับทุกคนกันค่ะ แค่การเก็บเงิ นด้วยแบงค์ 50 บ า ท จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปได้อ ย่ างไร หล า ยคนอาจจะสงสัย เรามีคำตอบงั้นต ามไปดูกันเลย

หากคุณเริ่มเก็บเงิ นวันละ 50 บ า ท

1 ปี คุณจะมีเงิ นเก็บ 18,250 บ า ท

10 ปีคุณจะมีเงิ น 182,500 บ า ท

ถ้าเก็บวันละ 100 บ า ท

1 ปี จะมีเงิ นเก็บ 36,500 บ า ท

10 ปี คุณจะมีเงิ น 365,000 บ า ท

แต่ถ้าคุณไม่เก็บเลยแม้แต่บ า ทเดียว มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มี อีกกี่สิบปีก็ไม่มี นี่เป็นหลักคิดแบบง่ายๆ เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตครับ หากในวันนี้คุณตั้งใจทำงาน อ ย่ างเต็มที่ให้เชี่ยวชาญศึกษาหาความรู้ คอยพัฒนาชีวิตตัวเองอยู่เสมอ ในระยะเวลาอีก 5 ปี คุณก็ได้เลื่อนตำแหน่ง ในระยะเวลาอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า

และถ้าหากคุณตั้งใจทำคิด แต่เรื่องที่มีประโยชน์กับชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาขา อีก10ปี อาจจะได้มี 10 สาขาในอีก 20 ปี ก็เป็นได้ แต่ถ้าหากวันนี้คุณมัวแต่ทำตัว เป็นจิตอาสาเรื่องชาวบ้าน มัวแต่ไปใส่ใจธุระของคนอื่น มากว่าสนใจธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์ใดๆเลยกับชีวิต คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิ น

จะอีกกี่ปี ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม มันก็เหมือนเรื่องที่เก็บเงิ นนั่นแหละ หล า ยคน มักจะเ สี ยเวลาชีวิต ไปกับเรื่องที่ไม่ได้ประโยชน์กับชีวิตของตัวเอง หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลย แม้แต่นิดเดียว จนไม่มีเวลามาพัฒนา ความสามารถให้กับตัวเอง สร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวกับชีวิต เราไม่ต้องอย ากรู้ไปหมดทุกอ ย่ างก็ได้

รู้เท่าที่เขาอย า กบอ กก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องของตัวเองให้ดี เวลาของคุณมีจำกัด อ ย่ าเ สี ยเวลาไปอยู่ในชีวิตของคนอื่นจนเกินไป วันนี้เป็นผลจากการเลือ ก และตัดสินใจทำในอ ดีต สิ่งที่ทำเวลานี้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหนคุณเลือ กมันเองได้

ที่มา 108resources  stand-smiling