5 ข้ อ ดีของการเก็บสะสมทอง

หล า ยๆคนเลือ กที่จะซื้ อทองเก็บสะสมไว้ แต่บางคนก็ไม่ชอบเ พ ร า ะ มองว่าอั น ต ร า ยเกินไป เลือ กที่จะเก็บดีกว่า แต่ถ้าหากเราได้เรียนรู้ข้ อ ดีในการมีทองเก็บเราอาจจะหัน มาเปลี่ยนใจสะสมทองบ้างก็ได้ เป้าห ม า ย ในการเก็บทองที่ต่างกัน และไม่ว่าจะเก็บ เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ต าม ทองคำ ก็ยังเป็นที่ต้องการเสมอ และทองคำ เป็นตัวช่วยได้ดี ในเวลาที่เราลำบาก

1. ก็ใช้แทนการเก็บเ งิ นไปเลย เ พ ร า ะ การเก็บเ งิ นสดมันก็ย ากอยู่นะ ถ้างั้นลองเก็บเป็นทองแทน สำหรับผู้ที่เก็บเ งิ นไม่อยู่ หรือผู้ที่อย ากจะสร้างวินัยในการออมเ งิ นของตัวเอง โดยการเก็บทอง แทนการเก็บเ งิ นเนี่ย มันก็เหมือนการฝากเ งิ นประจำกับธนาคาร แต่ก็แค่เปลี่ยนจากสะสมเ งิ น เป็นสะสมทองคำแทนนั่นแหละ

2. ใช้เพื่อให้เป็นของขวัญลูก ในวันสำคัญ อ ย่ างเช่น ลูกรับปริญญางี้ ทองก้อนนี้ คือทุนตั้งต้น หรือ หล า ยคนเก็บทองไว้ ก็เพื่อเป็น ม ร ด ก ตกทอ ดให้แก่ลูกๆหลานไว้เป็นทุ นสำรอง หรือให้เป็นของขวัญ ในวันสำคัญ อ ย่ างวันแต่งงาน วันรับปริญญา วันสงกรานต์ โดยทองคำ และในสิ่งที่พ่อแม่ให้นี่แหละ ลูกหลานก็นำทองเหล่านี้ ไปต่ อ ยอ ดทางการเ งิ นได้อีก

3. สำร องการเ งิ นในเวลาที่ฉุ กเฉิ น อ ย่ างค่าเทอมลูกไม่พอ มันก็เป็นปัญหาที่หล า ยคนเจออยู่ และก็เจอเรื่อยๆ และเราคงจะเคยเห็น ข่ าวผู้ปกครอง นำทองมาข ายช่วงเปิดเทอม เ พ ร า ะ ค่าใช้จ่ายเรื่องเรียน ของลูก 1 คน ค่อนข้างเยอะอยู่นะ พ่อแม่ท่านใดที่ไม่ได้วางแผน การเ งิ นที่ดี ก็ได้ทองคำนี่แหละ มาช่วยให้ผ่านพ้นวิ ก ฤ ตนี้ไปได้

4. เป็นทุน ในการทำธุรกิจในอนาคต เมื่อทุนไม่พอ เ งิ นเก็บเหลือน้อย แม้ทองนั้นจะไม่มีปันผล ไม่มีดอ กเบี้ย แต่ราค าส่วนต่างคือสิ่งที่ทำให้ทอง ได้รับความสนใจเก็บไว้ เพื่อลงทุ น มีหล า ยคน ที่เกษียณไปแล้วหัน มาทำธุรกิจเล็ก ๆ และบางครั้งอาจต้องใช้ทุน ในจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว เ งิ นที่เก็บมาอาจไม่พอ หรือไม่อย ากกู้เงิ นสร้างห นี้

ทำให้ทองคำเป็นสินทรั พย์ที่ซั พพอ ร์ตในเรื่องนี้ได้ และร าค าทองไม่เปลี่ยนไปต ามราค าสินค้าอื่น ๆ ด้วย เ พ ร า ะ งั้น การมีทองสำรองไว้ อุ่นใจกว่า หากเกิดปัญหาขึ้น มา มันก็สามารถทำให้เรา พบทางออ กได้

5. ใช้จ่าย เมื่อเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ย เ พ ร า ะ ค่ารักษ าพย าบาล มันก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ต้องคิดถึง โดยเฉพาะวัยเกษียณ ที่สุ ข ภ า พอาจไม่ได้ดีเหมือนก่อน โอกาสเกิดโร ค ร้ าย ก็สูงขึ้นด้วย ฉะนั้นแล้ว ก็จงเตรียมพร้อมกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย ถ้าไม่มีการวางแผน เ งิ นที่เก็บมา ก็อาจจะหมดไปแบบง่าย ๆ และเมื่อลำบากขึ้น มา จะหันหน้าไปพึ่งใครล่ะ

ที่มา  tamnanna