15 คำสอนจากใจแม่ อย ากให้ลูกได้จดจำไว้

วันนี้เราจะพาคุณไปทบทวนถึงคำสอนของแม่ที่ท่านได้ฝากไว้ให้เราได้นำไปปรับใช้ในชีวิต ซึ่งสามารถใช้สอนรุ่นต่อๆไปได้ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

1. ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอ กเ สี ยจากความรู้และความดี จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอ ดไป

2. ทุกอ ย่ างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้น มีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอ ย่ าทำต ามเด็ดข า ด

3. อ ย่ าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโต ไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเ สี ยงเ งิ นทองมากมาย จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดินจงอ ย่ าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดข า ด

4. ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉยๆ ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้อ ย่ างไร

5. เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือ กคบแต่เพื่อนที่ดี จงระลึกไว้เสมอ ว่าเพื่อนนั้น มีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

6. ใจเขาใจเรา

จงอ ย่ าเห็นความทุ ก ข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือ ดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี จงอ ย่ าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิ ด ให้ลูกระลึกเสมอ ว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7. พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเ สี ยใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานต ามกัน มานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอ ย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดข า ด และอ ย่ าอิ จ ฉ าซึ่งกันและกัน

8. ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอ กจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูกออ กห่างจาก อ บ า ย มุ ข อ ย่ าขับรถ ป ร ะ ม า ท อ ย่ าสร้างความเดือ ดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

9. การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูก ไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอ ย่ างเดียว แต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตต า จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตน เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

10. รู้จักเ สี ยสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเอง จนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเ สี ยสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

11. อ ย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่าน การอ่านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้ และเดินต ามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

12. ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอ กับอุปสรรค ความไม่สมหวัง และความเ สี ยใจ บ้าง ลูกจงก้าวผ่านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

13. ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอ ย่ าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำต ามใจลูก หรือ ทำต ามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

14. รู้จักขอโ ท ษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิ ดอ ย่ าพย าย ามแก้ตัว อ ย่ าโยนความผิ ดให้ผู้อื่น อ ย่ ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโ ท ษออ กมา

15. จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร อ ย่ าหยุดคิด หยุดทำและหยุดฝันง่าย ๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลัง และแรงพลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่ แล้วสำหรับคุณล่ะ จำได้ไหมว่าคำสอนอะไร ของแม่ที่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ ลองเอามา แ ช ร์ กันหน่อยนะคะ

ที่มา t h e a s i a n p a r e n t  verrysmilejung