Home คำคม หากผลบุญที่เคยทำมา จะนำพาคนดีๆ เข้ามาหาเราเอง

หากผลบุญที่เคยทำมา จะนำพาคนดีๆ เข้ามาหาเราเอง

1 second read
Comments Off on หากผลบุญที่เคยทำมา จะนำพาคนดีๆ เข้ามาหาเราเอง
0
1,092

หากผลบุญที่เคยทำมา จะนำพาคนดีๆ เข้ามาหาเราเอง

ผมเชื่อว่าหากบุญให้ผล เราก็จะพบ คนดีเอง คนที่มีความมั่นคง

เข้ามาทำให้มีความสุขในชีวิต และเมื่อกร ร ม ให้ผลเราจะ

พบคนไม่ ดี ไม่จริงใจ เข้ามาทำให้มีทุ กข์มากขึ้น

ในชีวิตหากนิสั ยของเราดีขึ้นในวันที่พบคนดีจึง

เรียกว่าพบคนดีใน เวลาอันเหมาะสม ในที่นี้คือ

มีความ พร้อมที่จะรักษๅความรัก หากนิสั ยของ

เรายังไม่ ดี ขึ้นในวันที่พบคนดีนั้น ก็แนวโน้มคือ

นิสั ยเสี ยๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆไปจากเรา

ตราบใด ที่ไม่คิดปรับปรุง นิสั ยร้ า ยๆ ของตนเอง

ให้ดีแล้วล่ะ แนวโน้ม คือ ชีวิตเราก็จะ ดึ ง ดู ด คนที่

แ ย่ๆ ดึ ง ดู ด คนแบบเดิมเข้ามาเหมือนเดิม

หากนิสั ยของเราดีขึ้นในขณะ ที่ยังต้องเจออยู่กับคน

ไม่ ดี ความดีหรือ ก ร รมดีของเราตรงนี้ไม่ใช่สิ่ง

ที่จะรับป ร ะ กันได้ว่าจะ สามารถเปลี่ยนใครให้ดีขึ้นได้

แต่ความดี มันจะทำหน้าที่ดึ ง ดู ด คนดีๆเข้ามา

ในวันหน้าแทนและมักจะเป็นในเวลาอันเหมาะด้วย

เจอคนดี แต่รักษๅคนดีไม่เป็นล่ะก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ไม่รู้จักการต่อบุญใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะหวงนิสัยเสี ยๆ

ของตน คนดีๆที่เข้ามาในชีวิต การเจอคน ร้ ายๆแต่ยังยอมทน ทุ กข์อยู่ ตรงนี้คือ

การใช้ก ร ร ม ในรูปแบบหนึ่งเมื่อไหร่ที่ทุ กข์พอแล้วทนพอแล้ว

ไม่อย ากเห็นตัวเองทนทุ กข์ต่อไป เดินออกมาได้เมื่อไหร่ก็หมดกร ร ม

เมื่อนั้นหากเราเป็น คนดีเวลาจะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหาเราแต่ถ้าเราเอง

ขอบคุณ : สบายตา

ขอขอบคุณ สบายสบาย

Load More Related Articles
Load More By deelight888
Load More In คำคม
Comments are closed.

Check Also

20 ข้อคิดดีๆ เพิ่มกำลังใจในชีวิต

20 ข้อคิดดีๆ เพิ่มกำลังใจในชีวิต ในชีวิตคนแต่ละคนต่างเรียนรู้อะไรได้มากมาย แตกต่างกัน พอๆ …