ความดีของเรา เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

ความดีของเรา เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

อย่าเอาความรักไปผูกไว้กับใคร

อย่าเอาชีวิตที่มีค่าไปมอบให้คนที่ไม่เห็นค่า

อย่ายอมให้ใครมาดูถูก ตราหน้าว่าความรักของเราไม่มีราคา

อย่าหยิบยื่นมีดให้คนอื่นมาแทงเราซ้ำๆ

ด้วยการให้อภัย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ายอมปล่อยให้ตัวเองทุกข์ซ้ำๆ เจ็บซ้ำๆ เพราะคำว่า “ไม่มีที่ไป”

อย่ายอมให้ใครมาทำร้ายซ้ำๆ เพียงเพราะเรารัก และไว้ใจเขา

ความดี เอาชนะคนเห็นแก่ตัวไม่ได้

ความสงสาร เอาชนะคนไม่รักไม่ได้

ความทุ่มเท เอาชนะใจไม่ได้

ความคาดหวัง เอาใจคนไม่รักไม่ได้

ความซื่อสัตย์ เอาชนะคนหลายใจไม่ได้

ความรัก เอาชนะใจคนไม่รักไม่ได้

หากเหนื่อยนักที่ต้องรัก ทุ่มเทให้กับคนไม่เห็นค่า

ก็ควรจะถอยมาตั้งหลักสักพัก ให้ใจได้พักผ่อนเสียบ้าง

การก้าวออกมาจากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะเจ็บปวด

แต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก

อย่าแขวนชีวิตเราไว้กับความพอใจของคนอื่น

วันนี้ตัวเองเหนื่อยมาพอหรือยัง ?

อย่าวิ่งตามคนที่ไม่เห็นค่ามากเกินไป

ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่าตัวเองหน่อย

ชีวิตเราเอง เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุข

หรือจะทนทุกข์ ตลอดไป

ที่มา คิดเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *